Cây Fittonia Mosaic Red Angel (Cây Cẩm Nhung Mosaic Red Angel, Lá May Mắn Mosaic Red Angel) chậu nhựa hoặc chậu đất nung

21,00025,000

Cây Fittonia Mosaic Red Angel (Cây Cẩm Nhung Mosaic Red Angel, Lá May Mắn Mosaic Red Angel) chậu nhựa hoặc chậu đất nung
0988110300
chat-active-icon