Cây Caladium humboldtii mini White Splash (Môn Mini Xanh Đốm Trắng) chậu nhựa

79,00089,000

cay-kem-chau-dat-nung
Cây kèm chậu đất nung
cay-kem-chau-nhua
Cây kèm chậu nhựa
Xóa
Cây Caladium humboldtii mini White – Môn Mini Trắng
Cây Caladium humboldtii mini White Splash (Môn Mini Xanh Đốm Trắng) chậu nhựa
0988110300
chat-active-icon