Cây Dischidia nummularia (String of Coins, Cây Lan Tim Tròn, Cây Chuỗi Xu, Cây Lan Chuỗi Ngọc) chậu treo hoặc chậu đất nung

59,00069,000

blank
Cây Dischidia nummularia (String of Coins, Cây Lan Tim Tròn, Cây Chuỗi Xu, Cây Lan Chuỗi Ngọc) chậu treo hoặc chậu đất nung
0988110300
chat-active-icon
blank