Cây Dischidia nummularia (String of Coins, Cây Lan Tim Tròn, Cây Chuỗi Xu, Cây Lan Chuỗi Ngọc) chậu treo hoặc chậu đất nung

59,00069,000

cay-kem-chau-dat-nung
Cây kèm chậu đất nung
cay-kem-chau-treo-trang
Cây kèm chậu treo trắng
Xóa
Cây Dischidia nummularia (String of Coins, Cây Lan Tim Tròn, Cây Chuỗi Xu, Cây Lan Chuỗi Ngọc) chậu treo hoặc chậu đất nung
0988110300
chat-active-icon