Cây Fittonia Mosaic Skeleton Red (Cây Cẩm Nhung Mosaic Skeleton Red, Lá May Mắn Mosaic Skeleton Red) chậu nhựa hoặc chậu đất nung

21,00025,000

Cây Fittonia Mosaic Skeleton Red (Cây Cẩm Nhung Mosaic Skeleton Red, Lá May Mắn Mosaic Skeleton Red) chậu nhựa hoặc chậu đất nung
0988110300
chat-active-icon