Cây giống Epipremnum Snow Queen (Trầu Bà Nữ Hoàng Tuyết, Trầu Bà Cẩm Thạch) chậu nhựa 8cm

19,000

Cây giống Epipremnum Snow Queen (Trầu Bà Nữ Hoàng Tuyết, Trầu Bà Cẩm Thạch) chậu nhựa 8cm

19,000

0988110300
chat-active-icon