Cây Pilea Peperomioides (Chinese Money Plant, Cỏ Gương, Kim Tiền Trung Hoa, Đồng Tiền Trung Quốc) Size lớn chậu nhựa

99,000

blank
Cây Pilea Peperomioides (Chinese Money Plant, Cỏ Gương, Kim Tiền Trung Hoa, Đồng Tiền Trung Quốc) Size lớn chậu nhựa

99,000

0988110300
chat-active-icon
blank