Cây giống Pilea Peperomioides (Chinese Money Plant, Cỏ Gương, Kim Tiền Trung Hoa, Đồng Tiền Trung Quốc) chậu nhựa

19,000

Cây giống Pilea Peperomioides (Chinese Money Plant, Cỏ Gương, Kim Tiền Trung Hoa, Đồng Tiền Trung Quốc) chậu nhựa

19,000

0988110300
chat-active-icon