Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Pilea bằng hình ảnh

Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Pilea bằng hình ảnh

Dưới dây là danh sách và hình ảnh các loài (loài thuần chủng và các giống lai tạo, đột biết) thuộc chi Pilea:

 • Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng
 • Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài quá hiếm chưa có tư liệu hoặc đã bị tuyệt chủng
 • Chúng mình sẽ cập nhật cơ sở dữ liệu và thêm các loài mới liên tục, cả nhà cùng theo dõi nhé.

 • Pilea acuminata
 • Pilea adamsiana
 • Pilea aluminum
 • Pilea angulata
 • Pilea angustifolia
 • Pilea anisophylla
 • Pilea antioquensis
 • Pilea approximata
 • Pilea auriculata
 • Pilea basicordata
 • Pilea bassleriana
 • Pilea baurii
 • Pilea boniana
 • Pilea bracteosa
 • Pilea cadierei Minima
 • Pilea Cadierei Aluminium
 • Pilea cadierei
 • Pilea cavaleriei
 • Pilea centradenioides
 • Pilea citriodora
 • Pilea conjugalis
 • Pilea cordifolia
 • Pilea cornuto cucullata
 • Pilea corona
 • Pilea costaricensis
 • Pilea cruegeriana
 • Pilea cushiensis
 • Pilea cymbifolia
 • Pilea daguensis
 • Pilea Dark Mystery
 • Pilea dauciodora
 • Pilea depressa
 • Pilea diversifolia
 • Pilea ecboliophylla
 • Pilea elegans
 • Pilea elegantissima
 • Pilea elliptica
 • Pilea falcata
 • Pilea fallax
 • Pilea fasciata
 • Pilea fendleri
 • Pilea fontana
 • Pilea forgetii
 • Pilea funkikensis
 • Pilea glaberrima
 • Pilea glabra
 • Pilea gomeziana
 • Pilea goudotiana
 • Pilea haenkei
 • Pilea herniarioides
 • Pilea hitchcockii
 • Pilea hookeriana
 • Pilea hyalina
 • Pilea hydrocotyliflora
 • Pilea imparifolia
 • Pilea inaequalis
 • Pilea insolens
 • Pilea Involucrata Dark Mystery
 • Pilea involucrata Moon Valley
 • Pilea involucrata Norfolk
 • Pilea involucrata Silver
 • Pilea involucrata
 • Pilea irrorata
 • Pilea jamesoniana
 • Pilea lamioides
 • Pilea latifolia
 • Pilea lindeniana
 • Pilea longicaulis
 • Pilea losensis
 • Pilea lucens
 • Pilea macbridei
 • Pilea marginata
 • Pilea martinii
 • Pilea matsudai TaiwanSilver
 • Pilea matsudai
 • Pilea melastomoides
 • Pilea mexicana
 • Pilea microphylla
 • Pilea minutiflora
 • Pilea mollis
 • Pilea multiflora
 • Pilea mutisiana
 • Pilea myriantha
 • Pilea myriophylla
 • Pilea nitida
 • Pilea notata
 • Pilea nummulariifolia
 • Pilea ophioderma
 • Pilea pallida
 • Pilea pansamalana
 • Pilea parietaria
 • Pilea peltata
 • Pilea penninervis
 • Pilea peperomioides
 • Pilea peploides
 • Pilea pichisana
 • Pilea pittieri
 • Pilea plataniflora
 • Pilea pleuroneura
 • Pilea plumulosa
 • Pilea pteridophylla
 • Pilea pteropodon
 • Pilea pubescens Silver Cloud
 • Pilea pubescens
 • Pilea pulegifolia
 • Pilea pumila
 • Pilea purulensis
 • Pilea quadrata
 • Pilea quercifolia
 • Pilea racemosa
 • Pilea rhombea
 • Pilea rhombifolia
 • Pilea riparia
 • Pilea rotundinucula
 • Pilea rugosissima
 • Pilea scripta
 • Pilea semisessilis
 • Pilea senarifolia
 • Pilea serpyllifolia
 • Pilea serratifolia
 • Pilea sinofasciata
 • Pilea somai
 • Pilea spruceana Silver Tree
 • Pilea spruceana Norfolk
 • Pilea spruceana
 • Pilea subamplexicaulis
 • Pilea submissa
 • Pilea succulenta
 • Pilea swinglei
 • Pilea symmeria
 • Pilea ternifolia
 • Pilea tetraphylla
 • Pilea tetrapoda
 • Pilea tilarana
 • Pilea trianthemoides
 • Pilea tripartita
 • Pilea tungurahuae
 • Pilea tutensis
 • Pilea umbriana
 • Pilea umbrosa
 • Pilea urticella
 • Pilea variegata
 • Pilea vegasana
 • Pilea verrucosa
 • Pilea vulcanica
 • Pilea wightii
[/symple_toggle]

0988110300
chat-active-icon