Thư mục: Bộ Zingiberales – Bộ Gừng

[Wikicare] Hướng dẫn chăm sóc Stromanthe thalia triostar

Tôi không hoàn toàn chắc chắn điều gì về Stromanthe của tôi nhưng nó lại khiến tôi mỉm cười khi nhìn thấy nó – tôi nghĩ đó là sự kết hợp giữa các mảng màu trên tán lá có vẻ như làm nổi bật bất cứ căn phòng nào tôi đặt nó vào, cùng với […]

[Ebook Việt Hoá] House plants: A guide to choosing and caring for indoor plants – PEACOCK PLANT, ZEBRA PLANT, RATTLE SNAKE PLANT (Calathea makoyana)

  Biên tập: Dũng Cá Xinh Dịch: Huyền Nguyễn English PEACOCK PLANT, ZEBRA PLANT, RATTLES NAKE PLANT BOTANICAL NAME Calathea makoyana These plants are grown for their beautiful striped foliage; it brings to mind a zebra’s stripes.The light green leaves have dark green stripes and spots on top and a burgundy color on the undersides. Use […]

[Ebook Việt Hoá] House plants: A guide to choosing and caring for indoor plants – RATTLE SNAKE PLANT (Calathea lancifolia)

  Biên tập: Dũng Cá Xinh Dịch: Huyền Nguyễn English RATTLE SNAKE PLANT BOTANICAL NAME Calathea lancifolia The foliage of the calathea family cannot be beat. The tops of the leaves are speckled with dark-green spots and the undersides are purple.The humidity needs to be kept high for this plant to look its best. LIGHT PREFERENCE […]

[Ebook Việt Hoá] House plants: A guide to choosing and caring for indoor plants – VARIEGATED STROMANTHE (Stromanthe sanguinea ‘Triostar’)

  Biên tập: Dũng Cá Xinh Dịch: Huyền Nguyễn English VARIEGATED STROMANTHE BOTANICAL NAME Stromanthe sanguinea ‘Triostar’ The variegated green-and-white leaves with burgundy undersides of this plant are stunning. At night, they fold up like a prayer plant, a relative in the Marantaceae family. This plant is quite often used outside in the summer in mixed […]

[Ebook Việt Hoá] House plants: A guide to choosing and caring for indoor plants – PIN STRIPE CALATHEA (Calathea ornata)

  Biên tập: Dũng Cá Xinh Dịch: Huyền Nguyễn English PIN STRIPE CALATHEA BOTANICAL NAME Calathea ornata The beautiful foliage of this plant is its main attraction. It is often thought to be a prayer plant, and they are related. On the dark-green leaves, pink stripes feather out from the midrib to the edges on […]

[Ebook Việt Hoá] House plants: A guide to choosing and caring for indoor plants – WHITE PEACOCK PLANT (Calathea ‘Fusion White’)

  Biên tập: Dũng Cá Xinh Dịch: Huyền Nguyễn English WHITE PEACOCK PLANT BOTANICAL NAME Calathea ‘Fusion White’ This newer cultivar is grown for its brilliantly white variegation on dark-green leaves that have pink stems and light purple undersides. LIGHT PREFERENCE This variegated plant needs medium light to keep its variegation, but no direct sun, […]

[Ebook Việt Hoá] House plants: A guide to choosing and caring for indoor plants – FURRY FEATHER, VELVET CALATHEA (Calathea rufibarba)

  Biên tập: Dũng Cá Xinh Dịch: Huyền Nguyễn English FURRY FEATHER, VELVET CALATHEA BOTANICAL NAME Calathea rufibarba If you can’t have pets in your home because of allergies, here is the plant for you. It is impossible to walk by this plant without running your hands up the back of the leaves. They are […]

Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Strelitzia (chi Thiên Điểu) bằng hình ảnh

Dưới dây là danh sách và hình ảnh các loài cây thuộc chi Strelitzia (Chi Thiên Điểu): Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài […]

Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Hedychium (Ngải Tiên) bằng hình ảnh

Dưới dây là danh sách và hình ảnh các loài cây thuộc chi Hedychium: Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài quá hiếm chưa […]

Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Burbidgea bằng hình ảnh

Dưới dây là danh sách và hình ảnh các loài cây thuộc chi Burbidgea: Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài quá hiếm chưa […]

0988110300
chat-active-icon