Thư mục: Tông Zingibereae

Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Hedychium (Ngải Tiên) bằng hình ảnh

Dưới dây là danh sách và hình ảnh các loài cây thuộc chi Hedychium: Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài quá hiếm chưa […]

[Ebook Việt Hoá] The Instant Guide to Healthy Houseplants: Curcuma roscoeana (Flowering ginger)

Nguồn: [Ebook Việt Hoá] The Instant Guide to Healthy Houseplants (Hướng dẫn tức thời để chăm cây trong nhà khoẻ mạnh) Biên tập: Dũng Cá Xinh Biên dịch: Team Codai.net  English Shortly after a wake-up shower following its winter rest period, this flowering ginger sprouts green leaf shoots that reach a height of 18-24 inches […]

[Ebook Việt Hoá] The Instant Guide to Healthy Houseplants: Freesia x hybrida (Freesia)  

Nguồn: [Ebook Việt Hoá] The Instant Guide to Healthy Houseplants (Hướng dẫn tức thời để chăm cây trong nhà khoẻ mạnh) Biên tập: Dũng Cá Xinh Biên dịch: Team Codai.net  English Although they look delicate and exotic, freesias require little heat to grow well, and they make fragrant flowering plants for pots and bowls. They […]

[Ebook Việt Hoá] The Instant Guide to Healthy Houseplants: Muscari hyemalis (Grape hyacinth)

Nguồn: [Ebook Việt Hoá] The Instant Guide to Healthy Houseplants (Hướng dẫn tức thời để chăm cây trong nhà khoẻ mạnh) Biên tập: Dũng Cá Xinh Biên dịch: Team Codai.net  English What better way to cheer up a dreary March than with the glorious blue flowers of the grape hyacinth? A native of Iran but […]

0988110300
chat-active-icon