Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Peperomia bằng hình ảnh

Dưới dây là danh sách và hình ảnh các loài (loài thuần chủng và các giống lai tạo, đột biến) thuộc chi Peperomia:

 • Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng nhé.
 • Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (hoặc ảnh dấu ?) là các loài quá hiếm chưa có tư liệu hoặc đã bị tuyệt chủng
 • Chúng mình sẽ cập nhật cơ sở dữ liệu và thêm các loài mới liên tục, cả nhà cùng theo dõi nhé.
 • Chi này có hơn 1000 loài thuần chủng, tuy nhiên đa số đã tuyệt chủng nên sẽ có rất nhiều loài không được liệt kê. 

 • Peperomia abnormis
 • Peperomia Abricos
 • Peperomia acuminata
 • Peperomia alata
 • Peperomia albovittata
 • Peperomia albovittata Rana Verde
 • Peperomia amigo
 • Peperomia amigo marcello
 • Peperomia angulata
 • Peperomia aphanoneura
 • Peperomia arenillasensis
 • Peperomia argyreia
 • Peperomia asperula
 • Peperomia Aussie Gold
 • Peperomia axillaris
 • Peperomia Black Leaf Ripple
 • Peperomia blanda
 • Peperomia blanda var. floribunda
 • Peperomia borbonensis
 • Peperomia buxifolia
 • Peperomia camptotricha
 • Peperomia caperata
 • Peperomia Caperata Aluminium
 • Peperomia caperata Apricot
 • Peperomia caperata argentea
 • Peperomia caperata Cultivar
 • Peperomia caperata Frost
 • Peperomia caperata Green Emerald
 • Peperomia caperata Lillian
 • Peperomia caperata Lillian Ripple
 • Peperomia caperata Luna
 • Peperomia caperata Mendoza
 • Peperomia caperata Napoli Nights
 • Peperomia caperata Pink Lady
 • Peperomia caperata Quito
 • Peperomia Caperata Radiator
 • Peperomia caperata red
 • Peperomia caperata red Ruby
 • Peperomia caperata Ripple Silver
 • Peperomia caperata Rosso
 • Peperomia caperata Silver
 • Peperomia choritana
 • Peperomia clivigaudens
 • Peperomia clusiaefolia
 • Peperomia clusiaefolia Jelly
 • Peperomia clusiaefolia Red Edge
 • Peperomia clusiaefolia var
 • Peperomia clusiifolia Red margin
 • Peperomia columella
 • Peperomia cookiana
 • Peperomia corcovadensis
 • Peperomia crassifolia
 • Peperomia crispa
 • Peperomia Cuchumatanica
 • Peperomia dahlstedtii
 • Peperomia dauleana
 • Peperomia deppeana x quadrifolia Hope
 • Peperomia discifolia
 • Peperomia disjunctiflora
 • Peperomia dolabriformis Prayer Pepper
 • Peperomia Dolabriformis
 • Peperomia Emerald Ripple
 • Peperomia Emerald Ripple Red
 • Peperomia espinosae
 • Peperomia fagerlindii
 • Peperomia ferreyrae
 • Peperomia ferreyrae Peppy
 • Peperomia Fosteri
 • Peperomia fraseri
 • Peperomia fraseri Vulcano
 • Peperomia galioides
 • Peperomia Ginny
 • Peperomia glabella
 • Peperomia glandulosa
 • Peperomia graveolens
 • Peperomia griseo argentea
 • Peperomia griseo argentea wavy gravy
 • Peperomia guttulata
 • Peperomia griseo-argentea
 • Peperomia Happy Bean
 • Peperomia HEART of JADE
 • Peperomia hederaefolia
 • Peperomia Hope
 • Peperomia Hovaria
 • Peperomia incana
 • Peperomia inconspicua
 • Peperomia involucrata
 • Peperomia johnsonii
 • Peperomia kamerunana
 • Peperomia kimnachii
 • Peperomia lehmannii
 • Peperomia Lemon Lime
 • Peperomia leptostachya
 • Peperomia leucanthera
 • Peperomia leucorrhachis
 • Peperomia Liadensis
 • Peperomia Lime
 • Peperomia litana
 • Peperomia lyman-smithii
 • Peperomia maculosa
 • Peperomia magnoliifolia Golden Gate
 • Peperomia marmorata Silver Heart
 • Peperomia maxonii
 • Peperomia metallica
 • Peperomia micromerioides
 • Peperomia Milano
 • Peperomia millei
 • Peperomia mitchelioides
 • Peperomia Nitida CUPID
 • Peperomia nivalis
 • Peperomia obtusifolia
 • Peperomia obtusifolia Thailand
 • Peperomia Obtusifolia Jade
 • Peperomia obtusifolia Marble
 • Peperomia obtusifolia Var
 • Peperomia Orba
 • Peperomia Orba Var
 • Peperomia Owl Eye
 • Peperomia pachystachya
 • Peperomia paradoxa
 • Peperomia Parallel
 • Peperomia parvilimba
 • Peperomia pellucida
 • Peperomia peploides
 • Peperomia pepperspot
 • Peperomia pereskiifolia
 • Peperomia persuculenta
 • Peperomia persulcata
 • Peperomia petraea
 • Peperomia pichinchae
 • Peperomia Pincushion
 • Peperomia Pixie Lime
 • Peperomia polybotrya Rain Drop
 • Peperomia polybotrya
 • Peperomia porphyridea
 • Peperomia prostrata
 • Peperomia pululaguana
 • Peperomia puteolata
 • Peperomia quadrangularis
 • Peperomia Red Twist
 • Peperomia rhombea
 • Peperomia rossii
 • Peperomia rubella
 • Peperomia rotundifolia
 • Peperomia rubella
 • Peperomia rubropunctulata
 • Peperomia Ruby Cascade
 • Peperomia rupicola
 • Peperomia salangonis
 • Peperomia San Marino
 • Peperomia sandersii
 • Peperomia sandersii White
 • Peperomia Scandens Green
 • Peperomia Serpens
 • Peperomia Silver Shine
 • Peperomia scutellariifolia
 • Peperomia septentrionalis
 • Peperomia stenostachya
 • Peperomia subdiscoidea
 • Peperomia Sweet Heart
 • Peperomia tablahuasiana
 • Peperomia tatraphylla Hope
 • Peperomia tetraphylla
 • Peperomia thienii
 • Peperomia thomeana
 • Peperomia Tricolor Jelie
 • Peperomia trifolia
 • Peperomia trinervula
 • Peperomia tuberculata
 • Peperomia udimontana
 • Peperomia urvilleana
 • Peperomia valladolidana
 • Peperomia velutina
 • Peperomia Velvetree
 • Peperomia verschaffeltii
 • Peperomia Verticillata
 • Peperomia Water melon
 • Peperomia wheeleri
 • Peperomia wibomii
 • Peperomia Wolfgang

0988110300
chat-active-icon