The Bonsai LAB Pacific Bonsai Museum’s LAB (Living Art of Bonsai) – Bonsai Focus Magazine 05/06 2018

The Bonsai LAB  Pacific Bonsai Museum’s LAB (Living Art of Bonsai) – Bonsai Focus Magazine 05/06 2018

Nguồn: Tạp chí Bonsai Focus English Edition T5/T6 2018

Dịch và biên tập: Admin codai.net NVDzung (15/10/2019)

English

The Bonsai LAB Pacific Bonsai Museum’s LAB (Living Art of Bonsai), an experimental collaborative for bonsai design innovation.

This multiyear endeavour kicks off in 2018 with its inaugural LAB project investigating sequence. The project will reimagine traditional bonsai practices by resequencing the order of influence between the bonsai artist, ceramicist and stand maker.

Rather than starting with a styled tree and asking both the pot and stand maker to respond (as traditionally practiced), the LAB asks: What if the stand comes first? Or the pot? Where can these makers take the art of bonsai if they allow themselves to be influenced by one another in an entirely new way?

The 2018 inaugural LAB design team will include three renowned artisans and a facilitator:

  • Stand maker: Austin Heitzman, Austin Heitzman Fumiture, Portland,
  • Ceramic Artist: Ron Lang, Lang Bonsai Containers, Southport, NC
  • Bonsai Artist Stylist: Ryan Neil, Bonsai Mirai, St Helens
  • Facilitator: Aarin Packard, the Curator, Pacific Bonsai Museum, Federal Way, WA

The project kicks off in 2018, continuing throughout 2020. The artists will each work in their respective studios and then come together in presentation sessions. The first Session 1 will take place August 5, 2018 at the Chauncey L. and Johanna Griggs Residence, Lakewood, Washington.

Tiếng Việt

The Bonsai LAB Pacific Bonsai Museum’s LAB (Living Art of Bonsai), một sự hợp tác thử nghiệm cho việc đột phát thiết kế Bonsai.

Nỗ lực nhiều năm này bắt đầu vào năm 2018 với chuỗi nghiên cứu dự án khai trương LAB. Dự án sẽ mô phỏng lại các thao tác thực hành Bonsai truyền thống bằng cách sắp xếp lại thứ tự ảnh hưởng giữa các nghệ sĩ Bonsai, nghệ nhân gốm và nhà sản xuất chân trưng bày.

Thay vì bắt đầu với một cây tạo kiểu và đề nghị cả người làm chậu và người làm chân (đôn) trả lời (như thông lệ), LAB sẽ hỏi: “Nếu giá đỡ có trước thì sao? Hoặc chậu? Những nhà sản xuất này có thể thể lấy cảm ứng nghệ thuật Bonsai từ đâu nên họ bị ép phải theo một ai đó một cách hoàn toàn mới mẻ?

Nhóm thiết kế LAB ban đầu năm 2018 sẽ bao gồm ba nghệ nhân nổi tiếng và người người dẫn:

  • Nghệ nhân làm chân: Austin Heitzman, Austin Heitzman Fumiture, Portland,
  • Nghệ nhân gốm: Ron Lang, Lang Bonsai Containers, Southport, NC
  • Nghệ sĩ thiết kế Bonsai: Ryan Neil, Bonsai Mirai, St Helens
  • Trang thiết bị: Aarin Packard, the Curator, Pacific Bonsai Museum, Federal Way, WA

Dự án khởi động vào năm 2018, tiếp tục đến hết năm 2020. Các nghệ sĩ sẽ làm việc trong các studio tương ứng và sau đó sẽ cùng nhau đến buổi thuyết trình. Session 1 sẽ tổ chức vào 05/08/2018 tại Chauncey L. và Johanna Griggs Residence, Lakewood, Washington.

Trả lời

0988110300
chat-active-icon