Noelanders Trophy XIX (Genk, Bỉ, 2018) – Bonsai Focus Magazine 05/06 2018

Noelanders Trophy XIX (Genk, Bỉ, 2018) – Bonsai Focus Magazine 05/06 2018

Nguồn: Tạp chí Bonsai Focus English Edition T5/T6 2018

Dịch và biên tập: Admin codai.net NVDzung (15/10/2019) 

English

This show was perhaps the most beautiful in all years.

I especially liked the harmony between the trees and their surprisingly beautiful and creative pots.

– André Callaert –

The 19th edition of the Noelanders Trophy was held in the enormous hall in Genk, Belgium, during the weekend of 3 – 4 February 2018.

This amazing show and a large trade fair keeps on expanding every year. There was an international line up of demonstrators with big stars Bjorn Bjorholm and Kunio Kobayashi. Impressive trees in various sizes were exhibited and a spectacular set of demonstrations took place on truly mouth-watering trees emphasizing that this is the biggest event in Europe.

The winning trees

This year’s judges (and demonstrators) were Kunio Kobayashi (JP), Bjorn Bjorholm (USA) Giacomo Pappalardo (IT), last and by no means least, Milan Karpisek (CZ).

The big winner, an Olive (Olea europaea sylvestris) by Christian Przybylski, who was awarded the Noelanders Trophy XIX.

Best conifer bonsai was the spruce (Picea abies) of Donato Danisi. The best kifu (mid-size) award went to German Gomez Soler with his Olive (Olea europaea). Best bonsai from a BAB member is the Olive (Olea europaea) by Christian Vos.

Results of the XIX Néelanders Trophy

Best bonsai in show:

 • Olea europaea – Christian Przybylski

Best conifer bonsai:

 • Picea abies – Donato Danisi

Best kifu:

 • Olea europaea – German Gomez Soler

Best BAB tree:

 • Olea europaea – Christian Vos

Nominated trees:

Kifu:

 • Myrtus communis – German Gomez Soler
 • Juniperus chinensis ‘itoigawa’ – Mathias Deininger
 • Pinus & Acer buergerianum – Guido Pozzoli

Deciduous:

 • Olea europaea – Erasmo Garcia Fernandez
 • Acer palmatum ‘shishigashira’ – Wilfried Nieswandt
 • Prunus cerasifera – Andrija and Marija Zokic-Hajdic

Conifer:

 • Juniperus chinensis ‘itoigawa’ – Frédéric Chenal
 • Pinus sylvestris – Andres Alvarez Iglesias
 • Juniperus chinensis ‘itoigawa’ – David Benavente

20th edition of the Trophy

Some changes are going to be made for next year’s edition. At the Saturday night dinner during the event, an important statement was made about the future of Bonsai Association Belgium and the Trophy. After the appointment of Marc Noelanders as president of EBA, he has decided to step back as president and even as member of Bonsai Association Belgium. However the board will continue and declared that there will be a special show next year.

Christian Vos (Public Relations BAB) said: ‘We’ve had spontaneous professional support to stage a top quality exhibition as before: an overview of 20 years of the Trophy in Europe. Danny Use will make the selection of the bonsai and set up the exhibition. It is our goal to bring the best trees of Europe together in one show. The older generation, for at least one more time, together with the next generation.

All this, combined with demonstrations by Ryan Neil, Masayuki Fukiyawa, Vaclav Novak, and a surprise. We are sure the next event will again be a great success.’

‘Best of 20 years Trophy’

Powered by Bonsai Association Belgium Saturday 9th and Sunday 10th, February 2019.

Tiếng Việt

Có lẽ đây là sự kiện đẹp nhất trong cả năm!

Tôi đặc biệt thích sự hài hoà giữa cây và những chậu cây sáng tạo đẹp một cách đáng ngạc nhiên của chúng!

– André Callaert –

Phiên bản thứ 19 của Noelanders Trophy đã được tổ chức tại hội trường lớn ở Genk, Bỉ, trong suốt tuần thứ 3 và 4 của tháng 2 năm 2018.

Chương trình tuyệt vời này và một hội chợ thương mại lớn tiếp tục được mở rộng ra theo từng năm. Có một đội ngũ chuyên gia quốc tế với các ngôi sao lớn như Bjorn Bjorholm và Kunio Kobayashi. Rất nhiều cây ấn tượng với nhiều kích cỡ khác nhau đã được triển lãm cùng các buổi demo cực kỳ chất lượng đã được tổ chức tại sự kiện lớn nhất châu Âu.

Những cây chiến thắng

Giám khảo (cũng là những người trình diễn) năm nay la Kunio Kobayashi (JP), Bjorn Bjorholm (USA) Giacomo Pappalardo (IT), cuối cùng và không kém phần quan trọng, Milan Karpisek (CZ).

Cây chiến thắng là một cây Ô liu (Olea europaea sylvestris) của Christian Przybylski, giành giải cao nhất Noelanders Trophy XIX.

Cây Bonsai lá kim xuất sắc nhất thuộc về cây Vân Sam Na Uy (Spruce, Picea abies) của Donato Danisi. Kifu đẹp nhất (cỡ trung bình) thuộc về German Gomez Soler với cây Ô liu (Olive, Olea europaea). Cây Bonsai đẹp nhất đến từ một thành viên của BAB Christian Vos với một cây Ô liu khác.

Phiên bản lần thứ 20th

Một số thay đổi sẽ được thực hiện cho phiên bản năm tới. Trong bữa tối thứ bảy giữa sự kiện, một tuyên bố quan trọng đã được đưa ra về tương lai của Hiệp Hội Cây Bonsai của Bỉ và the Trophy. Sau khi Marc Noelanders được bổ nhiệm làm chủ tịch EBA, ông đã quyết định từ chức chủ tịch, thậm chí là thành viên của hiệp hội Bonsai Bỉ. Tuy nhiên, hội đồng sẽ tiếp tục và tuyên bố rằng sẽ có một chương trình đặc biệt vào năm tới.

Christian Vos (Public Relations BAB) nói rằng: “Chúng tôi đã có sự hỗ trợ chuyên nghiệp tự phát để tổ chức một triển lãm chất lượng hàng đầu như trước: Tổng quan về 20 năm Trophy tại châu Âu. Danny Use sẽ thực hiện việc chọn lựa cây cảnh và thiết lập triển lãm. Mục tiêu của chúng tôi là đem những cây tốt nhất châu Âu đến sự kiện. Thế hệ cũ, một lần nữa sẽ đồng hành cùng thế hệ kế cận”

Tất cả điều này, kết hợp các buổi trình diễn của Ryan Neil, Fukiyawa, Vaclav Novak và một bất ngờ nữa. Chúng tôi chắc chắn rằng sự kiện tiếp theo sẽ lại thành công tốt đẹp!

“Sẽ là Trophy tốt nhất trong 20 năm!”

 

Trả lời

0988110300
chat-active-icon