Giải thưởng Bonsai Angels Award – Tôn vinh những cá nhân thúc đẩy nghệ thuật Bonsai toàn cầu – Bonsai Focus

Giải thưởng Bonsai Angels Award – Tôn vinh những cá nhân thúc đẩy nghệ thuật Bonsai toàn cầu – Bonsai Focus

Nguồn: Tạp chí Bonsai Focus English Edition T5/T6 2018

Dịch và biên tập: Dũng Cá Xinh (15/10/2019)

Hình ảnh
Tên
Quốc gia
Giới thiệu nhanh
Xem thêm
blank
Tony Tickle
blank

Tony Tickle sinh ra tại Manchester. Ông đã đạt các giải thưởng: Á quân New Talent Contest (1995), Gingko Award (1997), UBI Award (1997 & 1999), EBA Award of Merit (1999), Chase Rosade Medal

English

In 2017 ‘Bonsai Angels’ was set up by Tony Tickle to recognize those individuals who work tirelessly to promote and further the art and horticulture of bonsai, whether it be at the club, national or international level. ‘Bonsai Angels’ is a not-for-profit undertaking supported by donations. Last year Tony invited the bonsai community via Social Media to nominate individuals worthy of being a ‘Bonsai Angel’.

Tony created ‘Bonsai Angels’ because so many people he met on his bonsai journey helped him to create beautiful trees. Tony said: ‘They do it for the joy of spreading knowledge and they give of their expertise freely. I know that many of these people go almost unrecognized at Bonsai Angels receive a silver pin lapel badge with real gold wings and silver bonsai scissors, created and donated by Frank Mihalic, USA. Featured on a roll of Honour at www.bonsaiangels.com and they receive a certificate to display. To date 35 nominations have been received.

The first recipient of the award was Christian Vos from Belgium for his tireless devotion to promoting the Noelanders Trophy and for his support for the Bonsai Association in Belgium. This took place at The Trophy gala dinner in February 2018

Christian Vos on receiving the Award said ‘I have a prize for my bonsai, butthis award is something special, nothing to do with money. I am proud of it. After getting the award they asked me how I did it. I could answer  with one word and that is ‘passion’.

blank

When someone does what he has to do with passion, he will succeed.

So, do you know somebody who has, perhaps, helped you develop your skills, or someone who organises a club, society or study group, an event or show? Do you value a friend who selflessly gives up their time to support you? Bonsai Angels is a way of recognising and telling the bonsai world how great they are. Anybody can nominate someone so long as that person promotes bonsai and all of its associated art forms. You can do this via the website: bonsaiangels.com/nominate-an-angel

By donating… even a small amount, we can spread the love and distinguish these wonderful individuals. This can also be done via the website.

Tiếng Việt

Năm 2017 “Bonsai Angels” được Tony Tickle thành lập để ghi nhận những cá nhân làm việc không mệt mỏi để quảng bá và phát triển nghệ thuật Bonsai, cho dù là ở cấp câu lạc bộ, quốc gia hay quốc tế. “Bonsai Angels” là một sự kiện phi lợi nhuận được hỗ trợ bởi đóng góp. Năm ngoái Tony đã mời cộng đồng Bonsai thông qua các kênh mạng xã hội đề đề cử những cá nhân xứng đáng để trở thành “Bonsai Angel”

Tony đã tạo ra “Bonsai Angel” bởi có quá nhiều người anh đã gặp trên hành trình Bonsai giúp anh tạo ra những tác phẩm đẹp. Tony nói: “Họ làm vì niềm vui và lan toả kiến thức cũng như họ chia sẻ chuyên một cách miễn phí. Tôi biết nhiều người gần như không được ai nhận ra đã được trao một huy hiệu bạc với đôi cánh bằng vàng thật cùng kéo Bonsai làm bằng bạc, được tạo ra và tài trợ bởi Frank Mihalic, USA. Nổi bật trên danh sách Danh Dự tại www.bonsaiangels.com, họ sẽ nhận được chứng nhận. Đến nay chúng tôi đã nhận được 35 đề cử.

blank

Người nhận giải thưởng đầu tiên là Christian Vos đến từ Bỉ cho những cống hiến không mệt mỏi của ông trong việc quảng bá cúp Noelanders Trophy và cho những đóng góp của ông cho hiệp hội Bonsai tại Bỉ. Lễ trao thưởng được tổ chức tại The Trophy Gala Dinner vào tháng 02/2018.

Christian Vos khi nhận thưởng cho biết “Tôi có một giải thưởng cho cây Bonsai của mình, nhưng giải thưởng này thực sự là một điều đặc biệt, không tiền nào mua được. Tôi rất tự hào vì nó. Sau khi nhận được giải thưởng, họ hỏi rằng làm sao tôi có thể làm được bằng đó công việc. Tôi chỉ có thể trả lời bằng một từ và đó là “Đam mê”

Khi ai đó làm việc với toàn bộ đam mê của mình, anh ta sẽ thành công!

Vì vậy, bạn có biết ai đó, có lẽ, đã giúp bạn phát triển kỹ năng, hoặc ai đó tổ chức một câu lạc bộ, nhóm mạng xã hội hoặc nhóm nghiên cứu, hoặc một sự kiện hay chương trình? Bạn coi trọng một người bạn hy sinh thời gian của họ để hỗ trợ bạn? Bonsai Angels là một cách để ghi nhận và nói với thế giới Bonsai họ tuyệt vời thế nào. Bất kỳ ai cũng có thể đề cử một ai đó miễn là người đó quảng bá Bonsai và các loại hình nghệ thuật liên quan. Bạn có thể làm điều này qua link: www.bonsaiangels.com/nominate-an-angel

Bằng cách quyên góp… dù chỉ là một số tiền nhỏ, chúng ta có thể lan toả tình yêu và tôn vinh những cá nhân tuyệt vời này! Điều này cũng có thể thực hiện qua Website.

0988110300
chat-active-icon
blank