Danh sách các bài viết có Thẻ: Kalimantan

Bàng Lá Tim Cẩm Thạch (Ficus deltoidea Jack f. Variegata): Chăm sóc và nhân giống các cách khác nhau

Bàng Lá Tim Cẩm Thạch (Ficus deltoidea Jack f. Variegata): Chăm sóc và nhân giống các cách khác nhau

Trước khi bắt đầu với loài cây thuộc chi Sung (Ficus) này, em muốn chú ý một chút về cách nhận biết cây do có một số nhầm lẫn về tên gọi ở nhiều website cũng như ngay cả ở vườn cây và các shop cây. Bàng Lá Tim Cẩm Thạch (Ficus deltoidea Jack f. […]

Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Alocasia (Chi Ráy) bằng hình ảnh

Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Alocasia (Chi Ráy) bằng hình ảnh

Dưới dây là danh sách và hình ảnh các loài cây thuộc chi Alocasia (Chi Ráy): Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài quá […]

Tên cây Lan 2 (Nguyễn Thiện Tịch – Lan Việt Nam – P4)

Tên cây Lan 2 (Nguyễn Thiện Tịch – Lan Việt Nam – P4)

HỌ PHỤ I APOSTASIOIDEAE. Đặc điểm của nhóm lan này là có thân hơi cứng nhưng không to mập, thường khá cao, đôi khi phân nhánh: phần gốc có thể bò trên mặt đất ít nhiều và nhánh mới thường mọc thẳng đứng từ phần bò này. Phần gốc thường mang rễ nạng đế chống […]

Tên cây Lan 5 (Nguyễn Thiện Tịch – Lan Việt Nam – P8)

Tên cây Lan 5 (Nguyễn Thiện Tịch – Lan Việt Nam – P8)

HỌ PHỤ III NEOTTIOIDEAE (TT) SPIRANTHES L.C. RICH. Đây là giống Địa Lan có mặt khắp nơi, điểm nổi bật ở chỗ lá hẹp và phát hoa đứng thẳng mang nhiều hoa nhỏ, xếp xoắn ốc. Phấn khối có 2 đường nứt sâu. Khoảng 30 – 50 loài. Ở Việt Nam chỉ có 1 loài […]

Paphiopedilum hookerae (tt)

Paphiopedilum hookerae (Reichenbach fil. Ex Hooker fil.) Stein Tên cũ Cypripedium hookerae Reichenbach fil. Ex Hooker fil. Trùng tên Cypripedium barbatum var. hookerae Regel Cordula hookerae (Reichenbach fil. Ex Hooker fil.) Rolfe Dẫn nhập Paphiopedilum hookerae được Hugh Low thuộc công ty Low & Co phát hiện vào năm 1862 ở Bắc Borneo (nay gọi là Sabah), và ngay sau đó […]

Paphiopedilum bullenianum

Paphiopedilum bullenianum (Reichenbach fil.) Pfitzer Tên cũ Cypripedium bullenianum Reichenbach fil. Trùng tên Cypripedium hookerae var. bullenianum Veitch Paphiopedilum hookerae var. bullenianum (Reichenbach fil.) Kerchove Paphiopedilum amabile Hallier fil. Cypripedium hookerae var. amabile (Hallier fil.) Kraenzlin Cordula bulleniana (Reichenbach fil.) Rolfe Cypripedium robinsonii Ridley Cordula amabile (Hallier fil.) Merrill Paphiopedilum robinsonii (Ridley) Ridley Paphiopedilum linii Schoser Paphiopedilum johorense Fowlie & Yap Paphiopedilum tortipetalum Fowlie Paphiopedilum tortisepalum, lapsus calami Dẫn nhập Paphiopedilum bullenianum được […]

Pahiopedilum kolopakingii

Pahiopedilum kolopakingii

Phân giống (Sub-genus) Polyantha (Tiếp theo) 85) Pahiopedilum kolopakingii Fowlie Trùng tên Paphiopedilum kolopakingii Fowlie, lapsus calami Dẫn nhập Lần đầu tiên người ta tìm thấy loài Lan Paphiopedilum kolopakingii ở Borneo và được mang về Đông Java vào năm 1982, rồi nó được nhà buôn có tên là Liem Khe Wie (A. Kolopaking). Bởi tính chất thực vật […]

0988110300
chat-active-icon