Danh sách các bài viết có Thẻ: William Jackson Hooker

“Pteridomania”: Cơn Cuồng Dương Xỉ bắt nguồn từ thời đại Victoria

Pteridomania /tɛrɪdəʊˈmeɪnɪə/ Ở bài trước chúng ta đã tìm hiểu về cơn cuồng Lan của giới nhà giàu Anh Quốc thời đại Victoria với những câu chuyện đầu rơi máu chảy. Cơn cuồng Lan “Orchidelirium” với những câu chuyện ly kỳ đã làm lu mờ một phần nào một cơn cuồng thực vật ở mức […]

Paphiopedilum concolor

Paphiopedilum concolor (Bateman) Pfitzer Cùng loài Cordular concolor (Bateman) Rolfe Cypripedium concolor Lindley Cypripedium tonkinense Linden Dẫn nhập Đây là một loài Lan không thể nhầm lẫn được vì hình dạng và màu sắc độc đáo của nó. Loài này đã được Charles Samuel Pollock Parish phát hiện vào năm 1859, ở vùng đá vôi gần Moulmein, tỉnh […]

Paphiopedilum hookerae (tt)

Paphiopedilum hookerae (Reichenbach fil. Ex Hooker fil.) Stein Tên cũ Cypripedium hookerae Reichenbach fil. Ex Hooker fil. Trùng tên Cypripedium barbatum var. hookerae Regel Cordula hookerae (Reichenbach fil. Ex Hooker fil.) Rolfe Dẫn nhập Paphiopedilum hookerae được Hugh Low thuộc công ty Low & Co phát hiện vào năm 1862 ở Bắc Borneo (nay gọi là Sabah), và ngay sau đó […]

The Paphiopedilum superbiens complex

Phân giống (Subgenus) Sigmatopetalum (Tiếp) 62) The Paphiopedilum superbiens complex (Phức hệ Paph. superbiens) Trong phức hệ này có bốn dòng lan được mô tả ở cấp độ loài. Đó là, Paphiopedilum hirsutissimum bởi William Jackson Hooker, trên cơ sở bản thảo của Lindley năm 1857, Paph. esquirolei bởi Rudolf  Schlechter năm 1919, Paph. chiwuanum bởi Tang & Wang năm 1951 và […]

0988110300
chat-active-icon