Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Alocasia (Chi Ráy) bằng hình ảnh

Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Alocasia (Chi Ráy) bằng hình ảnh
5/5 - (5 bình chọn)

Dưới dây là danh sách và hình ảnh các loài cây thuộc chi Alocasia (Chi Ráy):

 • Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng
 • Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài quá hiếm chưa có tư liệu hoặc đã bị tuyệt chủng
 • Chúng mình sẽ cập nhật cơ sở dữ liệu và thêm các loài mới liên tục, cả nhà cùng theo dõi nhé.

All species from genus Alocasia

 • Alocasia acuminata Schott: (Indonesia)
 • Alocasia aequiloba N.E.Br.: (New Guinea)
 • Alocasia alba Schott: (Sri Lanka)
 • Alocasia Amazonica African Mask
 • Alocasia Amazonica Elephant’s Ear
 • Alocasia amazonica Polly
 • Alocasia arifolia Hallier f.: (Malaysia)
 • Alocasia Assorted
 • Alocasia atropurpurea Engl.: (Philippines)
 • Alocasia augustiana L.Linden & Rodigas: (New Guinea)
 • Alocasia azlanii spp
 • Alocasia azlanii
 • Alocasia baginda Black Magic
 • Alocasia baginda dragon scale cuprea x
 • Alocasia baginda dragon scale cuprea
 • Alocasia baginda dragon scale
 • Alocasia baginda Kurniawan & P.C.Boyce: (Kalimantan)
 • Alocasia baginda pink dragon
 • Alocasia baginda silver dragon scale
 • Alocasia baginda silver dragon
 • Alocasia balgooyi A.Hay: (Sulawesi)
 • Alocasia Bambino Arrow
 • Alocasia Bambino
 • Alocasia Bebe
 • Alocasia beccarii Engl.: (Malaysia)
 • Alocasia Black velvet
 • Alocasia boa A.Hay: (New Guinea)
 • Alocasia Borneo Giant
 • Alocasia boyceana A.Hay: (Philippines)
 • Alocasia brancifolia Nishihira
 • Alocasia brancifolia (Schott) A.Hay: (New Guinea)
 • Alocasia brancifolia pink passion
 • Alocasia brisbanensis (F.M.Bailey) Domin: Cunjevoi, spoon lily (Australia)
 • Alocasia cadieri Chantrier: (SE Asia)
 • Alocasia Calidora
 • Alocasia celebica Engl. ex Koord: (Sulawesi)
 • Alocasia clypeolata A.Hay: Green shield (Philippines)
 • Alocasia clypeolata Green Shield
 • Alocasia clypeolata Purple
 • Alocasia cucullata Jade Millie
 • Alocasia cucullata (Lour.) G.Don in R.Sweet: Chinese taro (Indonesia)
 • Alocasia cucullata aurea Splash
 • Alocasia cucullata aurea
 • Alocasia cucullata Banana Split
 • Alocasia cucullata Spear Queen
 • Alocasia culionensis Engl.: (Philippines)
 • Alocasia cuprea K.Koch: (Borneo)
 • Alocasia cuprea Red Dragon
 • Alocasia cuprea Var
 • Alocasia Dark Star
 • Alocasia decipiens Schott: (Indonesia)
 • Alocasia decumbens Buchet: (Vietnam)
 • Alocasia devansayana (L.Linden & Rodigas) Engl.: (New Guinea)
 • Alocasia Ebony
 • Alocasia fallax Schott: (East Himalaya to Bangladesh)
 • Alocasia flabellifera A.Hay: (New Guinea)
 • Alocasia flemingiana Yuzammi & A.Hay: (Java)
 • Alocasia fornicata (Roxb.) Schott: (India, Indonesia)
 • Alocasia Frydek Var.
 • Alocasia Frydek
 • Alocasia gagaena California
 • Alocasia gageana Engl. & K.Krause in H.G.A.Engler: (Burma)
 • Alocasia grata Prain ex Engl. & Krause in H.G.A.Engler: (Indonesia)
 • Alocasia hainaica N.E.Br.: (Hainan to N. Vietnam)
 • Alocasia heterophylla (C.Presl) Merr.: (Philippines)
 • Alocasia heterophylla corazon
 • Alocasia Hilo Beauty
 • Alocasia hollrungii Engl.: (New Guinea)
 • Alocasia hypnosa J.T.Yin, Y.H.Wang & Z.F.Xu: (Southwest China to Indochina)
 • Alocasia hypoleuca P.C.Boyce: (Thailand)
 • Alocasia infernalis P.C.Boyce: (Borneo)
 • Alocasia inornata Hallier f.: (Sumatra)
 • Alocasia Ivory Coast
 • Alocasia infernalis Black Magic sp.
 • Alocasia infernalis Black Indo
 • Alocasia infernalis Black Magic
 • Alocasia jiewhoei V.D.Nguyen: (Cambodia)
 • Alocasia kerinciensis A.Hay: (Sumatra)
 • Alocasia Kuching Mask
 • Alocasia lancifolia Engl.: (New Guinea)
 • Alocasia lauterbachiana (Engl.) A.Hay: (New Guinea)
 • Alocasia lecomtei Engl.: (Vietnam)
 • Alocasia Lime Zinger
 • Alocasia longiloba Argentea
 • Alocasia longiloba watsoniana
 • Alocasia longiloba Miq.: (Malaysia)
 • Alocasia longiloba sp.1
 • Alocasia longiloba sp.2
 • Alocasia longiloba Green Zebra
 • Alocasia longiloba Magnifica
 • Alocasia Low Rider
 • Alocasia Macrorrhiza Variegata
 • Alocasia macrorrhizos (L.) G.Don in R.Sweet: Giant taro, elephant ear, ape flower (SE Asia, Australia, Pacific)
 • Alocasia megawatiae Yuzammi & A.Hay: (Sulawesi)
 • Alocasia maquilingensis Merr.: (Philippines)
 • Alocasia Mayan Mask
 • Alocasia melo A.Hay: (Borneo)
 • Alocasia micholitziana Frydek
 • Alocasia micholitziana Green Velvet
 • Alocasia micholitziana maxkowskii
 • Alocasia micholitziana Sander: Elephant’s ear plant (Philippines)
 • Alocasia micholitziana var
 • Alocasia minuscula A.Hay: (Borneo)
 • Alocasia Mirror Face
 • Alocasia monticola A.Hay: (New Guinea)
 • Alocasia Morocco
 • Alocasia navicularis (K.Koch & C.D.Bouché) K.Koch & C.D.Bouché: (Himalaya)
 • Alocasia nebula A.Hay: (Borneo)
 • Alocasia nicolsonii A.Hay: (New Guinea)
 • Alocasia nycteris Medecilo, G.C.Yao & Madulid: (Philippines)
 • Alocasia odora (Lindl.) K.Koch: Night-scented lily (SE Asia, China)
 • Alocasia pangeran A.Hay: (Borneo)
 • Alocasia peltata M.Hotta: (Borneo)
 • Alocasia perakensis Hemsl.: (Malaysia)
 • Alocasia Pink Dragon
 • Alocasia plumbae Metallica
 • Alocasia Polly African Mask
 • Alocasia Polly Dwarf
 • Alocasia Polly
 • Alocasia Portadoro
 • Alocasia portei Schott: (New Guinea)
 • Alocasia princeps W.Bull: (Malaysia)
 • Alocasia principiculus A.Hay: (Borneo)
 • Alocasia puber (Hassk.) Schott: (Java)
 • Alocasia puteri A.Hay: (Borneo)
 • Alocasia pyrospatha A.Hay: (New Guinea)
 • Alocasia ramosii A.Hay: (Philippines)
 • Alocasia Red Secret
 • Alocasia Regal Shields
 • Alocasia reginae Miri
 • Alocasia reginae N.E.Br.: (Borneo)
 • Alocasia reginula A.Hay: Black velvet (cultivated)
 • Alocasia reversa Deweys Reversa
 • Alocasia reversa N.E.Br.: (Philippines)
 • Alocasia ridleyi A.Hay: (Borneo)
 • Alocasia robusta M.Hotta: (Borneo)
 • Alocasia Rugosa Badak
 • Alocasia Rugosa Rhino Skin
 • Alocasia Rugosa
 • Alocasia sanderiana W.Bull: (Philippines)
 • Alocasia sarawakensis Yucatan Princess
 • Alocasia sarawakensis M.Hotta: (Borneo)
 • Alocasia Sarian
 • Alocasia scabriuscula N.E.Br.: (Borneo)
 • Alocasia scalprum A.Hay: (Philippines)
 • Alocasia simonsiana A.Hay: (New Guinea)
 • Alocasia sinuata N.E.Br.: (Philippines)
 • Alocasia sinuata variegated
 • Alocasia sp. Araceae
 • Alocasia Sting Ray
 • Alocasia suhirmaniana Yuzammi & A.Hay: (Sulawesi)
 • Alocasia sumo
 • Alocasia venusta A.Hay: (Borneo)
 • Alocasia vietnamensis V.D.Nguyen: (Vietnam)[7]
 • Alocasia wentii Engl. & K.Krause: New Guinea Shield (New Guinea)
 • Alocasia wongii A.Hay: (Borneo)
 • Alocasia x Maharani var – (Alocasia reginae x Alocasia melo)
 • Alocasia zebrina Schott ex Van Houtte: (Philippines)

Trả lời

0988110300
chat-active-icon