Danh sách các bài viết có Thẻ: horsetail

Thu hút thêm người chơi Bonsai: Ra đời những trường phái hiện đại

Thu hút thêm người chơi Bonsai: Ra đời những trường phái hiện đại

Nguồn: https://bonsai.shikoku-np.co.jp (04/07/2016) Dịch và biên tập: Admin codai.net NVDzung (11/11/2019) Điều thực tế là sự thành công của Asia-Pacific Bonsai and Suiseki Convention & Exhibition tại Takamatsu đã đem đến sự hồi phục của người chơi Bonsai. Tuy nhiên, tương lai của Bonsai sẽ là dấu chấm hỏi. Tại thị trấn Kinashi và Kokubuji, […]

Cây cỏ Đuôi Ngựa Lùn Kusamono (Dwarf Horsetail, Equisetum scirpoides) – Mortel Albek

Cây cỏ Đuôi Ngựa Lùn Kusamono (Dwarf Horsetail, Equisetum scirpoides) – Mortel Albek

Nguồn: shohin-europe.com (22/11/2018) Dịch và biên tập: Admin codai.net NVDzung (24/10/2019) Cây phối cảnh (Kusamono) Cỏ Đuôi Ngựa Lùn (Dwarf Horsetail, Equisetum scirpoides) là một món quà từ một người bạn tốt cũng chơi Bonsai. Anh ấy không nhớ tên, vì thế tôi phải nghiên cứu một chút để tìm tên chính xác của nó. Tôi […]

Ngành dương xỉ – Lớp Equisetopsida – Bộ Equisetales – Họ Equisetaceae

Ngành dương xỉ – Lớp Equisetopsida – Bộ Equisetales – Họ Equisetaceae

Equisetaceae Thời điểm hoá thạch: Kỷ Jurassic[1] đến nay Field horsetail (Equisetum arvense) Phân loại khoa học Giới (Kingdom): Thực vật (Plantae) Lớp (Class): Polypodiopsida (Equisetopsida) Bộ (Order): Equisetales Họ (Family): Equisetaceae Michx. ex DC. Chi (Genera) Equisetum Equisetites Equisetaceae, sometimes called the horsetail family, is the only extant family of the order Equisetales, with one surviving genus, Equisetum, which comprises about […]

Ngành Dương Xỉ – Lớp Equisetopsida – Bộ Equisetales – Họ Equisetaceae – Chi Equisetum

People Never Get Tired Of Hearing Their Own Names. You Is A Great, Universal Shortcut.

Equisetum Temporal range: Callovian[1]-Holocene “Candocks” (Equisetum telmateia subsp. telmateia), có các cành xoắn ốc và có lá nhỏ màu xanh đậm Phân loại khoa học Kingdom: Plantae Class: Polypodiopsida Order: Equisetales Family: Equisetaceae Genus: Equisetum L. Type species Equisetum arvense Species See text Equisetum (/ˌɛkwɪˈsiːtəm/; horsetail, snake grass, puzzlegrass) is the only living genus in Equisetaceae, a family of vascular plants that reproduce by spores rather than seeds.[2] Equisetum is a “living […]

0988110300
chat-active-icon