Danh sách các bài viết có Thẻ: Hanazawa Myoshunen bonsai garden

Sự hấp dẫn của nghệ thuật Suiseki (đá cảnh): Sự năng động đến từ tĩnh lặng

Sự hấp dẫn của nghệ thuật Suiseki (đá cảnh): Sự năng động đến từ tĩnh lặng

Nguồn: https://bonsai.shikoku-np.co.jp (26/07/2016) Dịch và biên tập: Admin codai.net NVDzung (12/11/2019) Trong các triển lãm Bonsai, chúng ta đôi khi sẽ thấy một tác phẩm chỉ trưng bày đá trên một Suiban (chậu nước). Đó là Suiseki. Trong khi Bonsai tạo ra khung cảnh rừng tự nhiên trong một cái chậu, Suiseki thể hiện khung […]

Thu hút thêm người chơi Bonsai: Ra đời những trường phái hiện đại

Thu hút thêm người chơi Bonsai: Ra đời những trường phái hiện đại

Nguồn: https://bonsai.shikoku-np.co.jp (04/07/2016) Dịch và biên tập: Admin codai.net NVDzung (11/11/2019) Điều thực tế là sự thành công của Asia-Pacific Bonsai and Suiseki Convention & Exhibition tại Takamatsu đã đem đến sự hồi phục của người chơi Bonsai. Tuy nhiên, tương lai của Bonsai sẽ là dấu chấm hỏi. Tại thị trấn Kinashi và Kokubuji, […]

Thưởng thức quả cầu rêu Kokedama (moss ball): Sự thể hiện của lớp trẻ

Thưởng thức quả cầu rêu Kokedama (moss ball): Sự thể hiện của lớp trẻ

Nguồn: https://bonsai.shikoku-np.co.jp (14/08/2014) Dịch và biên tập: Admin codai.net NVDzung (10/11/2019) So với Bonsai cần có phẩm giá và thời gian, Kokedama (moss ball, quả cầu rêu) có được sự yêu thích bởi phụ nữ trẻ bởi sự dễ dàng. Michiko Hanazawa, đến từ Hanazawa Myoshunen bonsai garden tại thị trấn Kinashi, thành phố Takamatsu, […]

0988110300
chat-active-icon