Danh sách các bài viết có Thẻ: Columnea

Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Columnea (chi Cá Vàng Bay) bằng hình ảnh

Dưới dây là danh sách và hình ảnh các loài cây thuộc chi Columnea: Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài quá hiếm chưa […]

[Ebook Việt Hoá] 300 Everyday Houseplants: Goldfish Plant (Columnea x banksii)

Nguồn: [Ebook] The Houseplant Handbook: Basic Growing Techniques and a Directory of 300 Everyday Houseplants – David Squire Biên tập: Dũng Cá Xinh (Tháng 02/2022) Dịch: Team Codai.net  English  Paper Flower: Bougainvillea x buttiana ‘Mrs. Butt’ Deciduous climber with a vigorous nature. The flowers are insignificant; it is grown for its cascades of rose-crimson bracts […]

[Ebook Việt Hoá] 300 Everyday Houseplants: Cigar Flower, Cigar Plant, Firecracker Plant, Mexican Cigar Flower, Red-White-and-Blue Flower (Cuphea ignea)

Nguồn: [Ebook] The Houseplant Handbook: Basic Growing Techniques and a Directory of 300 Everyday Houseplants – David Squire Biên tập: Dũng Cá Xinh (Tháng 02/2022) Dịch: Team Codai.net  English  Goldfish Plant: Columnea x banksii Evergreen hybrid clothed in glossy, dark-green leaves. Orange-red flowers, about 3in (7.5cm) long, with orange markings in their throats, appear from […]

0988110300
chat-active-icon