Danh sách các bài viết có Thẻ: Cuphea ignea

Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Cuphea bằng hình ảnh

Dưới dây là danh sách và hình ảnh các loài cây thuộc chi Cuphea: Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài quá hiếm chưa […]

[Ebook Việt Hoá] 300 Everyday Houseplants: Cigar Flower, Cigar Plant, Firecracker Plant, Mexican Cigar Flower, Red-White-and-Blue Flower (Cuphea ignea)

Nguồn: [Ebook] The Houseplant Handbook: Basic Growing Techniques and a Directory of 300 Everyday Houseplants – David Squire Biên tập: Dũng Cá Xinh (Tháng 02/2022) Dịch: Team Codai.net  English  Goldfish Plant: Columnea x banksii Evergreen hybrid clothed in glossy, dark-green leaves. Orange-red flowers, about 3in (7.5cm) long, with orange markings in their throats, appear from […]

[Ebook Việt Hoá] 300 Everyday Houseplants: Christ Plant, Christ Thorn, Crown of Thorns (Euphorbia millii)

Nguồn: [Ebook] The Houseplant Handbook: Basic Growing Techniques and a Directory of 300 Everyday Houseplants – David Squire Biên tập: Dũng Cá Xinh (Tháng 02/2022) Dịch: Team Codai.net  English  Cigar Flower, Cigar Plant, Firecracker Plant, Mexican Cigar Flower, Red-White-and-Blue Flower: Cuphea ignea This short-lived evergreen has smooth-surfaced, lance-shaped, mid-green leaves. Masses of tubular, bright scarlet […]

[Ebook Việt Hoá] The Instant Guide to Healthy Houseplants: Cuphea ignea (Cigar plant, Firecracker plant, Mexican cigar plant)

Nguồn: [Ebook Việt Hoá] The Instant Guide to Healthy Houseplants (Hướng dẫn tức thời để chăm cây trong nhà khoẻ mạnh) Biên tập: Dũng Cá Xinh Biên dịch: Team Codai.net  English The cigar plant gets its name from cigar like flowers that are actually long crimson tubes with curious black-and-green tops. It is really a […]

0988110300
chat-active-icon