Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Cuphea bằng hình ảnh

Dưới dây là danh sách và hình ảnh các loài cây thuộc chi Cuphea:

  • Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng
  • Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài quá hiếm chưa có tư liệu hoặc đã bị tuyệt chủng
  • Chúng mình sẽ cập nhật cơ sở dữ liệu và thêm các loài mới liên tục, cả nhà cùng theo dõi nhé.

 

Kingdom (Giới): Plantae (Thực vật)
Clade (Nhánh): Tracheophytes (Thực vật có Mạch)
Clade (Nhánh): Angiosperms (Thực vật có Hoa)
Clade (Nhánh): Eudicots (Thực vật có hai lá mầm thực sự)
Clade (Nhánh): Rosids (Nhánh hoa Hồng)
Bộ (Order): Myrtales (Bộ Đào Kim Nương)
Family (Họ): Lythraceae (Họ Bằng Lăng)
Subfamily (Phân Họ): Lythroideae (Phân Họ Bằng Lăng)
Tribe (Tông): N/A
Subtribe (Phân Tông): N/A
Genus (Chi): Cuphea P.Browne
Synonyms (Đồng nghĩa)
  • CuphaeaMoench, orth. var.
  • MelaniumP.Browne
  • MelvillaA.Anderson
  • ParsonsiaP.Browne

 


Danh sách các loài trong chi:

0988110300
chat-active-icon