Danh sách các bài viết có Thẻ: Columnea gloriosa

Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Columnea (chi Cá Vàng Bay) bằng hình ảnh

Dưới dây là danh sách và hình ảnh các loài cây thuộc chi Columnea: Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài quá hiếm chưa […]

[Ebook Việt Hoá] What’s wrong with my houseplant?: Goldfish plant (Nematanthus wettsteinii, Columnea gloriosa, Neomortonia nummularia)

Biên tập: Dũng Cá Xinh Người dịch: Mai Nhung ENGLISH All goldfish plants—Nematanthus wettsteinii, Columnea gloriosa, and Neomortonia nummularia—are trailing evergreen perennials that grow very well in hanging baskets. The small leaves are thick and waxy, glossy in some, fuzzy in others. Leaf color is usually a crisp bright green but can be dark green, […]

0988110300
chat-active-icon