Cây Monstera deliciosa (Cây Quái Vật, Trầu Bà Lá Xẻ) trưởng thành có nhiều lá xẻ sâu chậu nhựa

99,000

blank
Cây Monstera deliciosa (Cây Quái Vật, Trầu Bà Lá Xẻ) trưởng thành có nhiều lá xẻ sâu chậu nhựa

99,000

0988110300
chat-active-icon
blank