Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Monstera (Chi Quái Vật) bằng hình ảnh

Look up Science Name by Photos: All species from genus Monstera

Dưới dây là danh sách và hình ảnh các loài cây thuộc chi Monstera (Chi Quái Vật):

 • Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng
 • Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài quá hiếm chưa có tư liệu hoặc đã bị tuyệt chủng
 • Chúng mình sẽ cập nhật cơ sở dữ liệu và thêm các loài mới liên tục, cả nhà cùng theo dõi nhé.

 • Monstera acacoyaguensis Matuda
 • Monstera acuminata K.Koch – Shingle plant
 • Monstera alticola Croat
 • Monstera adansonii Schott
 • Monstera amargalensis Croat & M.M.Mora
 • Monstera anomala Zuluaga & Croat
 • Monstera aureopinnata Croat
 • Monstera barrieri Croat, Moonen & Poncy
 • Monstera bocatorana Croat & Grayum
 • Monstera boliviana Rusby
 • Monstera buseyi Croat & Grayum
 • Monstera cenepensis Croat
 • Monstera coloradensis Croat
 • Monstera costaricensis (Engl. & K.Krause) Croat & Grayum
 • Monstera deliciosa Liebm. – Ceriman, Swiss-cheese plant
 • Monstera dissecta (Schott) Croat & Grayum
 • Monstera dubia (Kunth) Engl. & K.Krause
 • Monstera egregia Schott
 • Monstera epipremnoides Engl.
 • Monstera filamentosa Croat & Grayum
 • Monstera florescanoana Croat, T.Krömer & Acebey
 • Monstera fortunense Croat
 • Monstera gigantea (Roxb.) Schott – Epipremnum giganteum (Roxb.) Schott
 • Monstera glaucescens Croat & Grayum
 • Monstera gracilis Engl.
 • Monstera integrifolia Zuluaga & Croat
 • Monstera jefense Croat
 • Monstera pirrense Croat
 • Monstera kessleri Croat
 • Monstera lechleriana Schott
 • Monstera lentii Croat & Grayum
 • Monstera limitaris M.Cedeño
 • Monstera luteynii Madison
 • Monstera maderaverde Grayum & Karney
 • Monstera membranacea Madison
 • Monstera minima Madison
 • Monstera molinae Croat & Grayum
 • Monstera obliqua Miq.
 • Monstera oreophila Madison
 • Monstera pinnatipartita Schott
 • Monstera pittieri Engl.
 • Monstera planadensis Croat
 • Monstera praetermissa E.G.Gonç. & Temponi
 • Monstera punctulata (Schott) Schott ex Engl.
 • Monstera siltepecana Matuda
 • Monstera spruceana (Schott) Engl.
 • Monstera standleyana G.S.Bunting
 • Monstera subpinnata (Schott) Engl.
 • Monstera tenuis K.Koch
 • Monstera tuberculata Lundell
 • Monstera vasquezii Croat
 • Monstera xanthospatha Madison
[/symple_toggle]

0988110300
chat-active-icon