Cây Monstera deliciosa (Cây Quái Vật, Trầu Bà Lá Xẻ) đã có lá thủng lỗ hoặc xẻ chậu nhựa

79,000

Cây Monstera deliciosa (Cây Quái Vật, Trầu Bà Lá Xẻ) đã có lá thủng lỗ hoặc xẻ chậu nhựa

79,000

0988110300
chat-active-icon