Cây Calathea lancifolia Rattlesnake (Tiễn Vũ Trúc Vu) kèm chậu thuỷ canh 2 lớp không đất, không cần tưới

99,000

blank
Cây Calathea lancifolia Rattlesnake (Tiễn Vũ Trúc Vu) kèm chậu thuỷ canh 2 lớp không đất, không cần tưới

99,000

0988110300
chat-active-icon
blank