Cây Epipremnum aureum Snow Queen (Trầu Bà Nữ Hoàng Tuyết, Trầu Bà Cẩm Thạch, Trầu Bà Ngọc Thuỷ, Trầu Bà N Joy) chậu nhựa hoặc chậu nhựa treo

54,00059,000

Cây Epipremnum aureum Snow Queen (Trầu Bà Nữ Hoàng Tuyết, Trầu Bà Cẩm Thạch, Trầu Bà Ngọc Thuỷ, Trầu Bà N Joy) chậu nhựa hoặc chậu nhựa treo
0988110300
chat-active-icon