Cây Arachniodes simplicior (East Indian Holly Fern Variegated, Dương Xỉ Thánh Đông Ấn Độ Cẩm Thạch) chậu treo bí ngô

75,000

blank
Cây Arachniodes simplicior (East Indian Holly Fern Variegated, Dương Xỉ Thánh Đông Ấn Độ Cẩm Thạch) chậu treo bí ngô

75,000

0988110300
chat-active-icon
blank