Tra cứu tên khoa học của các loài thuộc chi Arachniodes bằng hình ảnh

Dưới dây là danh sách và hình ảnh các loài cây thuộc chi Arachniodes:

  • Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng
  • Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài quá hiếm chưa có tư liệu hoặc đã bị tuyệt chủng
  • Chúng mình sẽ cập nhật cơ sở dữ liệu và thêm các loài mới liên tục, cả nhà cùng theo dõi nhé.
Kingdom (Giới): Plantae (Thực vật)
Clade (Nhánh): Tracheophytes (Thực vật có Mạch)
Clade (Nhánh): N/A
Clade (Nhánh): Polypodiopsida (Nhánh Dương Xỉ)
Division (Ngành): Polypodiophyta (Ngành Dương Xỉ)
Bộ (Order):  Polypodiales (Bộ Dương Xỉ)
Family (Họ): Dryopteridaceae (Họ Dương Xỉ)
Subfamily (Phân Họ): Dryopteridoideae
Tribe (Tông): N/A
Subtribe (Phân Tông): N/A
Genus (Chi):  Arachniodes – Blume
Synonyms (Đồng nghĩa)
  • Byrsopteris C.V.Morton
  • Leptorumohra (H.Ito) H.Ito
  • Lithostegia Ching
  • Phanerophlebiopsis Ching

 


Danh sách các loài và giống lai tạo thuộc chi này: 

0988110300
chat-active-icon