Cây Arachniodes simplicior (East Indian Holly Fern Variegated, Dương Xỉ Thánh Đông Ấn Độ Cẩm Thạch) chậu nhựa

69,000

Cây Arachniodes simplicior (East Indian Holly Fern Variegated, Dương Xỉ Thánh Đông Ấn Độ Cẩm Thạch) chậu nhựa

69,000

0988110300
chat-active-icon