Cây Alocasia Bambino Narrow Leaf (Môn Quan Âm Bambino Lá Hẹp) chậu thủy sinh 2 lớp

69,000

Cây Alocasia Bambino Narrow Leaf (Môn Quan Âm Bambino Lá Hẹp) chậu thủy sinh 2 lớp

69,000

0988110300
chat-active-icon