Nghệ thuật thiên nhiên – Art of Nature – Bonsai Focus Magazine số tháng 09/10 – 2018

Nghệ thuật thiên nhiên – Art of Nature – Bonsai Focus Magazine số tháng 09/10 – 2018
Đánh giá

Nguồn: Bonsai Focus English Edition – September October 2018 bản cứng

Biên tập & dịch: Admin codai.net NVDzung (25/09/2019)

English

This year the 12th edition of Bonsai van het West was held again in the Botanical Garden of Delft University of Technology.

With a record number of visitors and perfect weather we were given  two days to enjoy the beautiful trees of associations Rijnmond, Koya, South Holland, Studio Deshima and The Bonsai Factory. From Belgium, the bonsai clubs Shinpaku and Miyagi were represented. Bonsai Plaza and Edokoi had filled in the remaining spaces. This year a number of bonsai  enthusiasts had registered individually to show their trees to the public. This all happened with this year’s theme, ‘Art of Nature’. The still-flowering azaleas gave an extra colourful touch to the show.

On the market, pre-bonsai, pots, suiseki, scrolls and other bonsai-related materials changed hands. Meanwhile, workshops were held for the bonsai enthusiast and one could join Taichi, Do-in and Qigong, take a rest moment at the massage tent or grab a bite at the Indonesian “Toko’, the ‘Sushiman’ or take an ice cream at our ice cream shop. The tea cerermony was well attended as usual and the demos on fantastic trees, sponsored by De Bonsaihut and Bonsai Plaza, were attended amid much enthusiasm.

On Saturday we welcomed Ron de Roo, who gave a yew its first styling.

On Sunday we were happy to meet Marc Noelanders, sponsored by a P.2 bonsai friend from the West. Marc restyled a beautiful White Pine. Lottery tickets were sold in no time. Our bonsai theme was completed this year by the artist Ben Jansen, who paid tribute to ‘Art of Nature’ with his naturally sculpted metal sculptures.

We can look back on a beautiful show. Now it’s on to the 13th edition!

Tiếng Việt

Năm nay (2018), Bonsai van het West lần thứ 12 được tổ chứ một lần nữa tại Vườn thực vật của Đại học Công nghệ Delft.

Với số lượng du khách kỷ lục và thời tiết hoàn hảo, chúng tôi đã có hai ngày để thưởng thức những cây tuyệt đẹp của hiệp hội Rijnmond, Koya, South Holland, Studio Deshima và The Bonsai Factory. Từ Bỉ, hai câu lạc bộ Bonsai cũng tham gia là Shinpaku và Miyagi. Bonsai Plaza và Edokoi lấp đầy những khoảng trống còn lại. Năm nay, có một số người đam mê cây cảnh đăng ký với tư cách cá nhân để trưng bày cây của họ đến công chúng. Tất cả điều này đều hướng đến chủ đề lần này “Nghệ thuật của Thiên nhiên”. Hoa Đỗ Quyên vẫn nở rộ đã mang đến một điểm nhấn đầy màu sắc cho chương trình.

Trên thị trường, các cây tiền Bonsai, chậu, Suiseki, cuộn và các phụ kiên liên quan Bonsai khác được mua bán, đổi chủ. Trong khi đó, các hội thảo được tổ chức cho những người đam mê cây cảnh và mọi người có thể tham gia Taichi, Do-in và Qigong, dành một chút thời gian nghỉ ngơi lại lều mát xa hoặc cắn một miếng đặc sản ‘Sushima’ tại ‘Toko’ (Indonesia), hoặc ăn kem tại cửa hàng kem của chúng tôi. Lễ hội trà được cũng được nhiều người tham dự đi cùng các buổi chia sẻ trên các cây tuyệt vời, được tài trợ bởi De Bonsaihut và Bonsai Plaza luôn được nhiệt tình đón nhận và tham gia.

Vào ngày thứ Bảy chúng tôi chào đón Ron de Roo, người đã tạo dáng một cây Du.

Vào ngày Chủ nhật chúng tôi vui mừng khi gặp gỡ Marc Noelanders, theo sự tài trợ của những người bạn đến từ phương Tây, P.2 Bonsai. Mar đã tạo dáng lại một cây Thông Trắng rất đẹp. Vé sổ xổ không được bán. Chủ đề cây cảnh của chúng tôi được hoàn thiện năm nay bởi nghệ sĩ Ben Jansen, người đã vinh danh ‘Art of Nature’ với các tác phẩm kim loại được chính tay ông điêu khắc.

Trả lời

0988110300
chat-active-icon