Master tricks – Thủ thuật Bonsai bậc thầy – Nén cây Bonsai bằng cách phô diễn bộ rễ

Master tricks – Thủ thuật Bonsai bậc thầy – Nén cây Bonsai bằng cách phô diễn bộ rễ

Nguồn: Bonsai Focus English Edition – September October 2018 bản cứng

Biên tập & dịch: Admin codai.net NVDzung (26/09/2019)

Kỹ thuật chạm khắc được dạy bởi các bậc thầy Bonsai giúp cải thiện cây Bonsai của bạn!!!

  • Text and photography – Bài và ảnh: Kinbon, Japan

These techniques can all boosts the quality of your Bonsai. Grafting, approach grafting and some simple bending are just a few of options available. Let these Masters inspire you to change the level of your trees.

Những kỹ thuật này có thể giúp tăng chất lượng cây Bonsai của bạn. Điêu khắc, tiếp cận điêu khắc và một số ví dụ uốn cây chỉ là một trong vài lựa chọn phù hợp. Hãy để các bậc thầy truyền cảm hứng để bạn thay đổi đẳng cấp của cây nhé.

Compacting a tree to bring out the severe character of the roots

Nén cây để phô diễn những đặc tính nổi bật của bộ rễ. 

Masamitsu Kubota: “This is by no means poor quality material, but it needs some-thing doing to it in order to bring out its full potential.”

Masamitsu Kubota: “Đây là một cây nguyên liệu chất lượng khá thấp, nhưng nó cần được xử lý một cái gì đó để có thể phô diễn hết tiềm năng”

Cây Thông Trắng, trước khi xử lý. Cao: 40cm, rộng: 79cm. Nó đã được kéo rễ một lần, nên sẽ rất khó để nén rễ nhiều hơn nữa. Dùng một dụng cụ để kéo phần đỉnh. Cẩn thận nghe âm thanh gãy nứt, các tán sẽ được kéo gần rễ hơn.

  • Ảnh 01: Thay đổi góc cây để tăng sự rậm rạp trong việc nén tán lá và rễ. Giờ chúng ta có thể nhìn thấy bao nhiêu phần rễ có thể được sửa.
  • Ảnh 02: Sau khi nén cây được hoàn thành, phần tán lá ở đỉnh được cho là quá nhiều và vì thế đã bị loại bỏ bớt
  • Ảnh 04: Sau khi tỉa cành. Cành đỉnh, cành sau và cành chính đều có thể được xử lý từ những gì còn lại.

Hình dáng cuối cùng. Tán lá đã được cắt tỉa và làm rộng ra. Nó tạo ra một hình ảnh rộng lớn hơn, nhưng vẫn cho phép ánh sáng và không khí luồn vào các phần bên trong của cây.

Sau khi công việc hoàn thành. Chiều cao: 40cm, chiều rộng: 58cm. Chậu: Tròn Nhật Bản. Trong suốt quá trình sang chậu, rễ còn được nén thêm nữa. Cây vẫn chưa được cho là hoàn thiện nên nó được trồng trong một cái chậu lớn.

Trả lời

0988110300
chat-active-icon