Master tricks – Thủ thuật Bonsai bậc thầy – Ghép cành sống trên cây Phong

Master tricks – Thủ thuật Bonsai bậc thầy – Ghép cành sống trên cây Phong

Nguồn: Bonsai Focus English Edition – September October 2018 bản cứng

Biên tập & dịch: Admin codai.net NVDzung (26/09/2019)

Kỹ thuật chạm khắc được dạy bởi các bậc thầy Bonsai giúp cải thiện cây Bonsai của bạn!!!

  • Text and photography – Bài và ảnh: Kinbon, Japan

These techniques can all boosts the quality of your Bonsai. Grafting, approach grafting and some simple bending are just a few of options available. Let these Masters inspire you to change the level of your trees.

Những kỹ thuật này có thể giúp tăng chất lượng cây Bonsai của bạn. Điêu khắc, tiếp cận điêu khắc và một số ví dụ uốn cây chỉ là một trong vài lựa chọn phù hợp. Hãy để các bậc thầy truyền cảm hứng để bạn thay đổi đẳng cấp của cây nhé.

Maitani Youhe: “This trident maple (Acer buergerianum) has been allowed to deteriorate, but we can make use of aged root base (nebari)  and trunk and redesign the tree, first removing all the branches that you think are unnecessary. Trident maple maple will very easily send out new buds on old wood, but not always exactly where you want them. Because of this, grafting is a good technique to get branches into the correct positions.”

Maitani Youhe: “Cây Phong Tam Giác đã được phép làm cho xấu đi, nhưng chúng tôi sẽ sử dụng thân gốc cây (nebari) già của nó và thân cây để thiết kế lại cây, đầu tiên là cắt bỏ các cành mà bạn nghĩ là không cần thiết. Trident maple sẽ rất nhanh mọc chồi mới trên gỗ cũ, nhưng thường không chính xác nhưng nơi bạn muốn chúng. Bởi vì điều này, ghép cành sống là một kỹ thuật để có cành ở đúng vị trí!”

  • Ảnh 01: Cuối tháng 2: Khi tái thiết kế các phần trên của cây, chúng tôi thay loại lá của cây này bằng loại nhìn độc đáo hơn. Các cành dưới không cần thiết đã được cắt đi. Để vết thương mau lành và để chuẩn bị việc chạm trổ, các cành trên được phép mọc thêm một mùa.
  • Ảnh 02: Đặt cành cần ghép vào vết khía và kiểm tra xem các lớp của hai bô phận đã khớp nhau chưa.
  • Ảnh 03: Sử dụng băng dính chuyên dùng để cắt ghép có độ đàn hồi để giữ cành ghép vào vết cắt.
  • Ảnh 04: Sau khi cố định: Cành được ghép đã được đặt chéo để chồi có thể mọc tự nhiên
  • Ảnh 05: Chạm trắc ghép cành sống đã hoàn thành. Trước khi xử lý việc này, hãy buộc hai chậu vào một thớt gỗ. Điều này giúp việc di chuyển cả hệ thống dễ hơn
  • Ảnh 06: Bạn có thể cắt cành ở chỗ ghép (a) nếu bạn chắc chắn nó đã liền. Nếu bạn không chắc, đợt đến khi lá rụng hết rồi xử lý.

  • Ảnh 01: Cuối tháng 11, sau khi lá đã rụng hết và cành đã được ghép.
  • Ảnh 02: Ví dụ này cho thấy cành được ghép đã phát triển, các cành trên được sử dụng như cành hy sinh và sẽ bị cắt sau đó.
  • Ảnh 03: Thêm một ví dụ nữa, cành bên mới mọc rất khoẻ mạnh.

Trả lời

0988110300
chat-active-icon