Master tricks – Thủ thuật Bonsai bậc thầy – Biến hình cây bám đá kích thước Kifu sang tuyệt phẩm Shohin bằng cách chiết cành

Master tricks – Thủ thuật Bonsai bậc thầy – Biến hình cây bám đá kích thước Kifu sang tuyệt phẩm Shohin bằng cách chiết cành
Đánh giá

Nguồn: Bonsai Focus English Edition – September October 2018 bản cứng

Biên tập & dịch: Admin codai.net NVDzung (26/09/2019)

Kỹ thuật chạm khắc được dạy bởi các bậc thầy Bonsai giúp cải thiện cây Bonsai của bạn!!!

  • Text and photography – Bài và ảnh: Kinbon, Japan

These techniques can all boosts the quality of your Bonsai. Grafting, approach grafting and some simple bending are just a few of options available. Let these Masters inspire you to change the level of your trees.

Những kỹ thuật này có thể giúp đẩy mạnh chất lượng cây Bonsai của bạn. Điêu khắc, tiếp cận điêu khắc và một số ví dụ uốn cây chỉ là một trong vài lựa chọn phù hợp. Hãy để các bậc thầy truyền cảm hứng để bạn thay đổi đẳng cấp của cây nhé.

Transformation by air layer – a kifu size rock planting to shohin size masterpiece

Biến hình một cây bám đá cỡ kifu thành một tuyệt phẩm Shohin (mini bonsai) bằng cách chiết cành

Yukio Hirose: “To be honest, this Chirismen kazura (Trachelospermum asiaticum) planted on a rock is by no means a bad tree as it is. I can see a way of increasing the quality level even further, by air layering it away from the rock’.

Yukio Hirose chia sẻ: “Nói thật, cây Mỏ Sẻ (Lài Sao, Nhài Sao, hay Lạc Thạch) achelospermum asiaticum trồng trên đá thế này không đẹp tý nào. Tôi có thể thấy một cách để tăng cấp độ chất lượng của cây lên cao hơn, bằng cách giâm cành và bỏ rễ khỏi đá.”

Ảnh 01: Cây Chirimen kazura lúc đầu. Cao: 30cm, rộng: 30cm (bao gồm cả đá). Rễ khá yếu trên đá làm cho cây bị giảm đẹp đi và ý tưởng là giâm gốc và bỏ đá.

Ảnh 02: Đầu tiên đá được loại bỏ khỏi rễ trần. Hãy nhìn độ dày của thân, nó sẽ là một cây Shohin tuyệt đẹp.

Ảnh 03: Xem ảnh 05 bên dưới trước. Bọc xác rêu nhúng nước xung quanh các chỗ bị lột vỏ rồi dính bằng băng dính, cố định vị trí

Ảnh 04: 10 tháng sau khi việc chiết cành bắt đầu, băng dinh được bỏ ra, và rễ được gỡ ra. Rất nhiều rễ đã mọc ra từ thân.

Ảnh 05: Lột vỏ rễ đến tận lớp tượng tầng (cambium layer) càng gần gốc dưới thân càng tốt. Không để lại vỏ ở cả đằng trước và đằng sau

Sau khi công việc hoàn thành, cây chỉ còn cao 13cm, rộng 20cm, chậu: Tofukuji chữ nhật. Một tác phẩm shohin tuyệt vời đã tạo ra từ một cây bám đã cỡ Kifu.

Trả lời

0988110300
chat-active-icon