[Ebook Việt Hoá] The Kew Gardener’s Guide to: Growing houseplant: Propagation by stem cutting (Nhân giống bằng cách giâm cành)

 • Nguồn: Ebook The Kew Gardener’s Guide to: Growing houseplant – Kay Maguire
 • Biên tập: Dũng Cá Xinh
 • Dịch: Happy Nguyen

Xem thêm các phần khác của sách

English

This is one of the easiest ways to propagate new plants using young, supple growth in spring. While some plants are happy to root in compost, others root just as easily in a glass of water.

Silver-inch plant stem cuttings propagated in water.

You will need:

 • Clean, sharp knife or secateurs
 • Small glass of water
 • Small pot
 • Multipurpose potting compost
 • Choose a healthy stem that is not flowering and cut it off at the base.
 • Trim any small leaves from the base, making sure there is at least 2cm/3/4in of clear stem remaining.
 • Place the stem in the glass of water so that no leaves are under the water.
 • Leave in a bright spot out of direct sun for a few weeks while roots grow from the base of the stem cuttings.
 • Once rooted, transplant the cutting into a small pot of compost and grow on somewhere warm and bright.
When silver-inch plant stems are placed in a glass of water they will start to develop roots in just a few weeks.
When silver-inch plant stems are placed in a glass of water they will start to develop roots in just a few weeks.

Silver-inch plant stem cuttings propagated in compost

You will need:

 • Clean, sharp knife or secateurs
 • Seed tray or pot
 • Multipurpose potting compost mixed with an equal amount of perlite
 • Hormone rooting powder (optional)
 • Pencil or dibber
 • Clear polythene bag and rubber band
 • Choose a healthy stem that is not flowering and cut it off at the base.
 • Trim it to at least 10cm/4in long, just below a leaf joint. Then remove the lower leaves.
 • Fill a seed tray or pot with the compost mix and water until moist.
 • If using hormone rooting powder to speed up rooting, dip the stem cutting into it.
 • Use a pencil or dibber to make a hole in the compost and insert your cutting into the hole. Fill in with compost around the stem.
 • Cover the seed tray or pot with a plastic bag and seal with the rubber band, to keep the humidity high.
 • Keep the compost moist until new shoots appear, then transplant the cutting into a pot and place in a bright spot to grow on.
The stiff, sharp leaves of snake plant or mother-in-law’s tongue arise from a fleshy, underground rhizome. Pieces of rhizome with one leaf can be detached to form new plants.
The stiff, sharp leaves of snake plant or mother-in-law’s tongue arise from a fleshy, underground rhizome. Pieces of rhizome with one leaf can be detached to form new plants.

Plants for stem cuttings include:

 • African violet (Saintpaulia)
 • Devil’s ivy (Epipremnum aureum)
 • Missionary plant (Pilea peperomioides)
 • Most soft-stemmed plants
 • Painted-leaf begonia (Begonia)
 • Peacock plant (Goeppertia makoyana)
 • Radiator plant (Peperomia caperata)
 • Silver-inch plant (Tradescantia zebrina)

Tiếng Việt

Giâm cành là một trong những cách dễ nhất để nhân giống cây mới bằng cách sử dụng cây non phát triển khỏe mạnh vào mùa xuân. Trong khi một số cây có thể dễ dàng bén rễ trong phân trộn, những cây khác lại mọc rễ dễ hơn trong một cốc nước.

Sau đây là cách giâm cành cây Hồng Trai (Thài Lài Tía) nhân giống trong nước.

Bạn sẽ cần:

 • Dao sắc hoặc kéo tỉa
 • Một ly nước nhỏ
 • Chậu nhỏ
 • Phân hữu cơ đa dụng
 • Chọn một thân cây khỏe mạnh, không ra hoa và cắt bỏ phần gốc.
 • Tỉa lá nhỏ nhưng giữ lại các lá có độ dài ít nhất 2cm.
 • Đặt thân cây vào cốc nước sao cho không có lá nào bị ngập nước.
 • Để ở nơi sáng, tránh ánh nắng trực tiếp trong vài tuần trong khi rễ mọc từ gốc của cành giâm.
 • Sau khi ra rễ, cấy cành giâm vào một chậu nhỏ chứa phân trộn và trồng ở nơi ấm áp và tràn ngập ánh sáng.
When silver-inch plant stems are placed in a glass of water they will start to develop roots in just a few weeks.
Cành giâm cây Hồng Trai bắt đầu phát triển rễ chỉ sau vài tuần.

Cây Hồng Trai được nhân giống bằng cách giâm trong phân trộn.

Bạn sẽ cần:

 • Dao sắc hoặc kéo tỉa
 • Một ly nước nhỏ
 • Chậu nhỏ
 • Phân hữu cơ đa dụng với lượng đá trân châu tương đương
 • Bột tạo rễ hormone (tùy chọn)
 • Bút chì hoặc dụng cụ đào lỗ
 • Túi nilon trong suốt và dây cao su
 • Chọn một thân cây khỏe mạnh, không ra hoa và cắt bỏ phần gốc
 • Cắt nó dài ít nhất 10cm, ngay dưới các khớp lá. Sau đó, loại bỏ các lá ở phía dưới.
 • Đổ hỗn hợp phân trộn vào khay hoặc chậu hạt giống và tưới nước cho đến khi chúng ẩm.
 • Nếu sử dụng bột kích thích để tăng tốc độ ra rễ, hãy nhúng phần thân mới cắt vào đó.
 • Dùng bút chì hoặc dụng cụ đào lỗ để tạo một lỗ trên bề mặt phân trộn và cắm cành giâm của bạn vào lỗ. Đổ phân trộn xung quanh thân cây.
 • Dùng túi ni lông và dùng dây chun buộc kín lại để giữ độ ẩm cao.
 • Giữ ẩm cho phân trộn cho đến khi chồi mới xuất hiện, sau đó cấy vết cắt vào chậu và đặt ở nơi đón nhiều ánh sáng để cây phát triển.
The stiff, sharp leaves of snake plant or mother-in-law’s tongue arise from a fleshy, underground rhizome. Pieces of rhizome with one leaf can be detached to form new plants.
Những chiếc lá cứng, sắc nhọn của cây Lưỡi Hổ sinh từ một thân cành giâm dưới đất. Các phần thân. rễ và lá đều có thể tách ra để tạo thành cây mới.

Các loại cây để giâm cành bao gồm:

 • Hoa Tử Linh Đan (Saintpaulia)
 • Cây Hoàng Tâm Điệp (Epipremnum aureum)
 • Cây Cỏ Gương(Pilea peperomioides)
 • Hầu hết các loại cây thân mềm
 • Thu Hải Đường (Begonia)
 • Cây Đuôi Công (Goeppertia makoyana)
 • Cây Trường Sinh (Peperomia caperata)
 • Cây Thài Lài Tía (Tradescantia zebrina)

Xem thêm các phần khác của sách

Trả lời

0988110300
chat-active-icon