[Plants in Nature] Monstera deliciosa (Philodendron pertusumare) bản địa tại Mexico (Marc Ngui & Magda Wojtyra)

[Plants in Nature] Monstera deliciosa (Philodendron pertusumare) bản địa tại Mexico (Marc Ngui & Magda Wojtyra)

Đây là hình ảnh của loài Monstera deliciosa (Philodendron pertusumare) được chụp trong tự nhiên bởi Marc Ngui & Magda Wojtyra. Tên loài và địa điểm chụp có trong phần mô tả của ảnh ạ. Cả nhà click vào từng ảnh để xem chi tiết nhé.

Danh sách loài thực vật có trong các ảnh:

  • Monstera deliciosa (Philodendron pertusumare)

Các địa điểm chụp ảnh: 

  • Tepoztlan, Mexico 

Trả lời

0988110300
chat-active-icon