[Ebook Việt Hoá] The Kew Gardener’s Guide to: Growing houseplant: Natal lily

 • Nguồn: Ebook The Kew Gardener’s Guide to: Growing houseplant – Kay Maguire
 • Biên tập: Dũng Cá Xinh
 • Dịch: Happy Nguyen

Xem thêm các phần khác của sách

English

 • FLOWERING
 • Natal lily
 • Clivia miniata

Natal lilies are beautiful, clump-forming plants. Their strappy, deep green leaves form a showy, layered bulbous stem as they grow. Jubilant, tall spikes of trumpet flowers in orange or red are borne from mid-spring to late summer and are followed by large berries containing fleshy seeds. Look for butter-yellow-flowered C. miniata var. citrina. Natal lily exudes an irritating sap so wear gloves when handling the plants.

 • Family: Amaryllidaceae
 • Temperature: 10–23°C/50–73°F
 • Light: Dappled light
 • Water: Allow to dry out between watering
 • Height and spread: 50x30cm/20x12in

WHERE TO GROW

Through spring and summer grow it in a warm room, but during winter transfer it to a cooler spot, at just 10°C/50°F, to allow the plant to rest and to promote flowering. Keep away from the dry heat of a radiator.

HOW TO GROW

Plant so that the neck of the bulbous root is just above the surface of the compost. Give a low-strength general feed every month from spring to autumn. Stop watering in winter and move to a cooler room until flower buds are spotted; then place back in the warmth, c.16°C/61°F. Cut flower spikes off at the base as they fade.

GROWING TIP

Natal lily grows best when snug around the roots so do not repot unless it is literally bursting from its pot.

ROYAL CONNECTION

In 1828 Kew botanist John Lindley named the genus Clivia in honour of a governess of Queen Victoria – the Duchess of Northumberland, Charlotte Percy (née Clive) – who was the first to grow and bring Clivia to flower.

Natal lily Clivia miniata
Natal lily Clivia miniata

Tiếng Việt

Cây Lan Quân Tử (Huệ Quân Tử) có tên khoa học là:

 • FLOWERING
 • Natal lily
 • Clivia miniata

Lan Quân Tử là loại cây đẹp, mọc thành từng cụm. Những chiếc lá xanh đậm có sọc của chúng hình thành từ thân củ nhiều lớp khi trưởng thành. Hoa loa kèn giống này có bông mo cao, cánh hoa màu vàng cam hoặc đỏ mọc ra từ giữa mùa xuân đến cuối mùa hè và những quả mọng lớn có chứa hạt. Riêng loài C. miniata var. citrina có cánh hoa màu vàng bơ. Hoa Huệ Quân Tử tiết ra nhiều nhựa cây vì vậy hãy đeo găng tay khi chăm sóc chúng.

 • Họ: Amaryllidaceae
 • Nhiệt độ: 10–23°C
 • Ánh sáng: Ánh sáng cường độ thấp
 • Tưới nước: Đợi cây khô nước giữa mỗi lần tưới
 • Chiều cao và chiều rộng: 50x30cm

Nơi trồng thích hợp

Trong suốt mùa xuân và mùa hè, hãy trồng cây trong căn phòng có nhiệt độ ấm áp. Nhưng khi trời sang đông, hãy chuyển cây sang nơi mát hơn, chỉ khoảng 10 ° C. Sau đó, để cây thích nghi và thúc cây nở cành. Đặt cây tránh xa bộ tản nhiệt.

Làm sao để trồng cây cho đúng cách?

Trồng cây sao cho phần rễ củ nằm gần trên bề mặt của phân trộn. Bón một chút phân tổng hợp hàng tháng từ mùa xuân đến mùa thu. Ngừng tưới vào mùa đông và chuyển sang phòng mát hơn cho đến khi hoa nhú nụ. Sau đó đặt lại ở nơi ấm áp có nhiệt độ khoảng 16 ° C. Cắt bỏ những cành hoa ở gốc khi chúng tàn.

Mẹo trồng cây

Lan Quân Tử phát triển tốt nhất khi rễ bám chặt dưới đất, vì vậy đừng sang chậu trừ khi nó đang trong kỳ phát triển mạnh.

Mối quan hệ mật thiết với Hoàng Gia

Năm 1828, nhà thực vật học John Lindley của Kew đã đặt tên chi là Clivia để vinh danh một nữ gia sư của Nữ hoàng Victoria hay Nữ công tước của Northumberland, Charlotte Percy (nhũ danh Clive) – người đầu tiên trồng và đem Lan Quân Tử tới với công chúng.

Natal lily Clivia miniata
Lan Quân Tử (Natal lily Clivia miniata).

Xem thêm các phần khác của sách

Trả lời

0988110300
chat-active-icon