Thư mục: Chi Clivia

[Ebook Việt Hoá] House plants: A guide to choosing and caring for indoor plants – NATAL LILY (Clivia miniata)

  Biên tập: Dũng Cá Xinh Dịch: Huyền Nguyễn English NATAL LILY BOTANICAL NAME Clivia miniata The long strappy leaves of the clivia are attractive, especially if they are the variegated variety, but when those large balls of bright orange or yellow emerge from the leaves, these plants are show-stopping. The key to getting them to bloom […]

[Ebook Việt Hoá] The Unexpected Houseplant: Clivias (chi Clivia)

Nguồn: [Ebook] The Unexpected Houseplant: 220 Extraordinary Choices for Every Spot in Your Home – Tovah Martin Biên tập: Dũng Cá Xinh (Tháng 02/2022) Dịch:Vui Nguyễn  English CLIVIAS I USED TO be a clivia fanatic. I was right alongside all those crazies who ferret out slight color variations and send for seed from South Africa. But […]

[Ebook Việt Hoá] What’s wrong with my houseplant?: Clivia (Clivia miniata)

Biên tập: Dũng Cá Xinh Người dịch: Mai Nhung ENGLISH The slow-growing clivia (Clivia miniata) has 2-foot-long, 2-inch-wide, dark evergreen, strap-shaped leaves. These arch out gracefully, seemingly direct from the potting medium. There are stems, but they are short and com- pletely covered by the foliage. Underground, the plant has long, ropy rhizomes. Mature, well-grown specimens […]

Look up Science Name by Photos: All species (& cultivars) from genus Clivia

Please click on small photos to see larger photos with science name. Some species that do not have photos are either too rare or extinct. We update the database continuously.  

Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Clivia bằng hình ảnh

Dưới dây là danh sách và hình ảnh các loài cây thuộc chi Clivia: Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài quá hiếm chưa […]

[Ebook Việt Hoá] The Kew Gardener’s Guide to: Growing houseplant: Natal lily

Nguồn: Ebook The Kew Gardener’s Guide to: Growing houseplant – Kay Maguire Biên tập: Dũng Cá Xinh Dịch: Happy Nguyen English FLOWERING Natal lily Clivia miniata Natal lilies are beautiful, clump-forming plants. Their strappy, deep green leaves form a showy, layered bulbous stem as they grow. Jubilant, tall spikes of trumpet flowers in orange or […]

Cách trồng và phát triển Lan Quân Tử (chi Clivia)

Cách trồng và phát triển Lan Quân Tử (chi Clivia)

Với những bông hoa hình loa kèn rực rỡ, rực rỡ thắp sáng những điểm râm mát trong vườn vào cuối mùa đông và đầu mùa xuân, Clivia chắc chắn sẽ gây ấn tượng. Loại cây cứng cáp với những chiếc lá xanh đậm giống dây đeo tươi tốt này sẽ mang lại sự sống […]

0988110300
chat-active-icon