[Ebook Việt Hoá] The Kew Gardener’s Guide to: Growing houseplant: Spider plant

 • Nguồn: Ebook The Kew Gardener’s Guide to: Growing houseplant – Kay Maguire
 • Biên tập: Dũng Cá Xinh
 • Dịch: Happy Nguyen

Xem thêm các phần khác của sách

English

 • FOLIAGE
 • Spider plant
 • Chlorophytum comosum ‘Variegatum’

A seventies’ favourite but still a timeless classic, spider plant is one of the easiest house plants going. Its striped, arching leaves and endearing, dangling offsets give it its distinctive look.

 • Family: Asparagaceae
 • Temperature: 7–25°C/45–76°F
 • Light: Indirect light, dappled shade
 • Water: Moist
 • Height and spread: 50x30cm/20x12in

WHERE TO GROW

Being native to tropical and southern Africa where it grows on the forest floor, spider plant is tolerant of both light and shade. However, you should avoid direct sunlight, which will scorch the leaves, while at the same time appreciating that a shadier home will produce fewer plantlets.

HOW TO GROW

Thanks to its tuberous root, the odd period of drought in the growing season will do no harm. Water sparingly in winter, allowing the compost to dry out completely before watering again. Feed plants every 2–3 weeks in spring and summer. Repot every couple of years when it becomes pot-bound.

GROWING TIP

In the wild, baby plantlets root whenever they touch soil. Grow on such plantlets by planting them into individual pots of compost (see here).

CHOICE SETTINGS

Spider plant is perfect for a hanging basket or when grown cascading over a shelf.

 

Spider plant Chlorophytum comosum ‘Variegatum'
Spider plant Chlorophytum comosum ‘Variegatum’
Spider plant Chlorophytum comosum ‘Variegatum'
Spider plant Chlorophytum comosum ‘Variegatum’

Tiếng Việt

Cây Dây Nhện có tên khoa học là:

 • FOLIAGE
 • Spider plant
 • Chlorophytum comosum ‘Variegatum’

Cây Dây Nhện mang vẻ đẹp cổ điển vượt thời gian, là một trong những loại cây trồng trong nhà dễ trồng nhất. Những chiếc lá có sọc, hình vòm và những chùm lá đáng yêu rủ xuống tạo cho nó vẻ ngoài đặc biệt.

 • Họ: Asparagaceae
 • Nhiệt độ: 7–25°C
 • Ánh sáng: Cường độ ánh sáng thấp
 • Tưới nước: Loại cây này ưa nhiệt độ ẩm, vì thế hãy tưới nhiều nước cho chúng
 • Chiều cao và chiều rộng: 50x30cm

Nơi trồng thích hợp

Cây Dây Nhện có nguồn gốc từ vùng nhiệt đới và miền nam châu Phi. Nó mọc ở rừng tầng, vì thế cây Dây Nhện chịu được cả nơi có ánh sáng mạnh và không gian nhiều bóng râm. Tuy nhiên, bạn nên tránh ánh nắng trực tiếp vì nó sẽ làm cháy lá, đồng thời lưu ý rằng nhà râm mát sẽ sinh ra ít cây con hơn.

Làm sao để trồng cây cho đúng cách?

Vì sở hữu bộ rễ củ dự trữ nước nên thời kỳ hạn hán kỳ lạ trong mùa sinh trưởng sẽ không ảnh hưởng nhiều đến cây. Bạn nên tưới ít nước vào mùa đông và để phân trộn khô ráo hoàn toàn trước khi tưới lại. Bón phân  2–3 tuần một lần vào mùa xuân và mùa hè. Sang chậu vài năm một lần.

Mẹo trồng cây

Trong tự nhiên, cây con mọc rễ bất cứ khi nào chúng chạm vào đất. Bạn cũng có thể nhân giống từ những cây con như vậy bằng cách trồng chúng vào các chậu riêng chứa phân trộn (xem tại đây).

Sự lựa chọn đa dạng

Cây nhện rất thích hợp để trồng trong giỏ treo hoặc khi trồng thành từng tầng trên kệ.

Spider plant Chlorophytum comosum ‘Variegatum'
Cây Dây Nhện (Spider plant Chlorophytum comosum ‘Variegatum’).
Spider plant Chlorophytum comosum ‘Variegatum'
Cây Dây Nhện (Spider plant Chlorophytum comosum ‘Variegatum’).

Xem thêm các phần khác của sách

Trả lời

0988110300
chat-active-icon