[Ebook Việt Hoá] The Instant Guide to Healthy Houseplants: Tagetes patula (French marigold)

 • Nguồn: [Ebook Việt Hoá] The Instant Guide to Healthy Houseplants (Hướng dẫn tức thời để chăm cây trong nhà khoẻ mạnh)
 • Biên tập: Dũng Cá Xinh
 • Biên dịch: Team Codai.net 

English

The marigold family is native to Mexico and therefore luxuriates under hot conditions. Plenty of light, minimal moisture and protection from even the slightest frost are essential for keeping this plant in beautiful bloom. Single-flowered varieties are virtually unaffected by rain (and resistant to drought diseases), but the double-and largeflowered ones are, under similar conditions, soon damaged. Two other marigolds are commonly grown: T. tenuifolia (signet marigold) is a small-flowered dwarf; T. erecta (African marigold) is taller, with large double flowers. Except for its smallest varieties, it is not suitable for window boxes. 

French marigolds are bushy plants about 10 inches (25 cm) high. The flowers, from 1 1/2 - 2 inches (4-5 cm) across, are almost always yellow or orange but may have red or maroon markings. They are single or double according to cultivar. 
French marigolds are bushy plants about 10 inches (25 cm) high. The flowers, from 1 1/2 – 2 inches (4-5 cm) across, are almost always yellow or orange but may have red or maroon markings. They are single or double according to cultivar.

Light 

Needs maximum amount. Can tolerate 20 percent shade if light is brilliant for rest of day. 

Temperature 

Indoors, light and air are more important than warmth. Outside, choose sheltered area. Does not tolerate frost. 

Water 

Seedlings need only be moist. For mature plants, soak container thoroughly and rewater only when soil is nearly dry. 

Humidity 

Keep dry. Do not spray double flowers or they may rot. 

Feeding 

Feed monthly with either liquid fertilizer at half the manufacturer’s recommended strength or plant sticks. 

Soil 

Use loam-based soil. 

Propagation

Seed is large and easy to grow. Plant in prepared seed tray in early spring. Cover with soil and keep at 60°F (16°C). Germination takes 3 days. Transfer singly into small pots or trays not more than I0 days after planting. Give maximum light and air. Plant outside after all danger of frost is past. 

Maintenance 

Snap off dead flower heads to encourage more flowers. 

Cultivars 

Single: Cinnabar (orange, gold), Pascal, Susie Wong, Ruffled Red. Double: Golden Ball, Orange Beauty, Queen Sophia. Gold and Boy series. 

Protection 

French marigolds will die if frostbitten, so protect young plants at night when frost is expected. If in a cold frame, close lid and wrap with burlap or newspaper and a sheet of plastic. If no frame, cover with a cardboard box, with newspapers and plastic as extra protection. 

What Goes Wrong 

 • Plant does not grow bushy or produce flowers: Soil too rich or fed too often. Feed monthly with half- strength fertilizer or use plant sticks. 
 • Pinpoint white markings on leaf surface, underside is mealy and pinkish-gray. Webs present: Red spider mite. Spray with kelthane or use insecticidal soap as manufacturer recommends. 
 • Holes in buds and leaves: Caterpillar damage. Remove pest and spray or dust plant with malathion. Inspect regularly. 
 • Buds puckered, leaves distorted: Aphid. Spray with insecticidal soap. Repeat I0 days later if . pest persists. 
 • Plant wilts slightly but stays green: Slug attacking main stem. Treat with slug pellets according to manufacturer’s instructions. Keep away from pets. Stake plant until recovered. 
 • Plant wilts and droops: Too hot and dry. W ater well, soaking container to bottom, but allow soil to dry out before watering again. 
 • Plant turns black and collapses: Frost damage. Plant will not survive frost, so protect young plants in spring. Remove dead plant from container. 
 • Leaves lush and healthy but few flowers: Soil too rich or fed too often. Feed once a month with half- strength fertilizer or use plant sticks. 
 • Double flowers turn brown and rot: Water damage. Do not spray or water large-flowered types from overhead. Protect from 
 • Plant turns yellow from base: Phytophthora root rot. Remove affected plant and treat all plants in container with benomyl. 
 • Leaves turn yellow and droop: Too wet, overwatered. Allow soil to dry out between waterings and keep plant in sunny location. 
 • One branch hangs limp, rest healthy: Botrytis where branch joins main stem. Cut off affected branch cleanly and treat rest of plant with benomyl. 

Tiếng Việt

Họ cúc vạn thọ có nguồn gốc từ Mexico do đó phát triển tốt trong điều kiện nóng. Nhiều ánh sáng, độ ẩm tối thiểu và bảo vệ khỏi sương giá nhỏ nhất là điều cần thiết để giữ cho loài cây này nở hoa đẹp. Các giống hoa đơn hầu như không bị ảnh hưởng bởi mưa (và kháng bệnh hạn hán), nhưng các giống hoa kép và hoa lớn, trong điều kiện tương tự, sẽ sớm bị hư hại. Hai loài cúc vạn thọ khác thường được trồng: T. tenuifolia (Cúc Vạn Thọ Lá Nhỏ) là loài hoa lùn có hoa nhỏ; T. erecta (Cúc Vạn Thọ Châu Phi) cao hơn, hoa kép lớn. Ngoại trừ các giống nhỏ nhất của nó, nó không thích hợp cho ô cửa sổ.

French marigolds are bushy plants about 10 inches (25 cm) high. The flowers, from 1 1/2 - 2 inches (4-5 cm) across, are almost always yellow or orange but may have red or maroon markings. They are single or double according to cultivar. 
Cúc vạn thọ Pháp là loại cây thân bụi cao khoảng 25 cm. Những bông hoa, có chiều ngang từ 1 1/2 – 2 inch (4-5 cm), hầu như luôn luôn có màu vàng hoặc cam nhưng có thể có các mảng màu đỏ hoặc hạt dẻ. Chúng là đơn hoặc kép tùy theo giống cây trồng.

Ánh sáng 

Cần lượng nắng tối đa. Có thể chịu được bóng râm 20% nếu ánh sáng rực rỡ cho thời gian còn lại trong ngày.

Nhiệt độ 

Trong nhà, ánh sáng và không khí quan trọng hơn sự ấm áp. Bên ngoài, chọn khu vực có mái che. Không chịu được sương giá.

Nước

Cây con chỉ cần ẩm. Đối với cây trưởng thành, ngâm kỹ chậu và chỉ tưới lại khi đất gần khô.

Độ ẩm 

Giữ khô. Không phun hoa kép nếu không chúng có thể bị thối.

Bón phân 

Hàng tháng sử dụng phân bón dạng lỏng với liều lượng bằng một nửa lượng khuyến cáo của nhà sản xuất.

Đất

Sử dụng đất thịt.

Nhân giống

Hạt giống lớn và dễ trồng. Trồng vào khay hạt giống đã chuẩn bị vào đầu mùa xuân. Phủ đất lên và giữ ở nhiệt độ 60 ° F (16 ° C). Quá trình nảy mầm diễn ra trong 3 ngày. Chuyển từng cây vào các chậu hoặc khay nhỏ không quá 10 ngày sau khi trồng. Cung cấp ánh sáng và không khí tối đa. Trồng bên ngoài sau khi thời tiết không còn băng giá.

Duy trì 

Cắt bỏ các đầu hoa đã chết để khuyến khích mọc nhiều hoa hơn.

Các loại cây trồng 

Hoa đơn: Cinnabar (cam, vàng), Pascal, Susie Wong, Ruffled Red.

Hoa kép: Golden Ball, Orange Beauty, Queen Sophia. Gold and Boy series.

Bảo vệ cây

Cúc vạn thọ Pháp sẽ chết nếu bị cóng, vì vậy hãy bảo vệ cây non vào ban đêm khi dự báo có sương giá. Nếu để trong không gian lạnh, hãy đậy nắp lại và bọc bằng vải bố hoặc giấy báo và một tấm ni lông. Nếu không có khung, hãy che bằng hộp các tông, với báo và nhựa để bảo vệ thêm.

Những vấn đề có thể xảy ra 

 • Cây mọc không rậm rạp hoặc không ra hoa: Đất quá giàu dinh dưỡng hoặc bón phân quá thường xuyên. Bón phân hàng tháng với nồng độ một nửa hoặc sử dụng que phân bón.
 • Đầu nhọn có những vết trắng trên mặt lá, mặt dưới có màu xám và hơi hồng. Các mạng nhện xuất hiện: Mạt nhện đỏ. Xịt kelthane hoặc sử dụng xà phòng diệt côn trùng theo khuyến cáo của nhà sản xuất.
 • Lỗ trên chồi và lá: Sâu tơ gây hại. Loại bỏ sâu bệnh và phun hoặc rắc lên cây bằng malathion. Kiểm tra thường xuyên.
 • Chồi nhăn nheo, lá méo mó: Rệp. Xịt bằng xà phòng diệt côn trùng. Lặp lại 10 ngày sau nếu vẫn còn.
 • Cây hơi héo nhưng vẫn xanh: Sên tấn công thân chính. Xử lý bằng viên sên theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Tránh xa vật nuôi. Che cây cho đến khi phục hồi.
 • Cây bị héo và rũ: Quá nóng và khô. Tưới nước đều, ngâm chậu xuống đáy, nhưng để đất khô trước khi tưới lại.
 • Cây chuyển sang màu đen và đổ: Thiệt hại do sương giá. Cây sẽ không thể tồn tại trong sương giá, vì vậy hãy bảo vệ cây non vào mùa xuân. Loại bỏ cây chết khỏi chậu.
 • Lá tươi tốt và khỏe mạnh nhưng ít hoa: Đất quá giàu dinh dưỡng hoặc bón phân quá thường xuyên. Bón phân mỗi tháng một lần với nồng độ một nửa hoặc dùng que phân bón.
 • Hoa kép chuyển sang màu nâu và thối: Hư hại do nước. Không phun hoặc tưới các loại hoa lớn từ trên cao xuống.
 • Cây chuyển sang màu vàng từ gốc: Bệnh thối rễ do nấm Phytophthora. Loại bỏ cây bị ảnh hưởng và xử lý tất cả các cây trong chậu bằng benomyl.
 • Lá chuyển sang màu vàng và rũ xuống: Quá ẩm ướt, bị ngập úng. Để đất khô giữa các lần tưới và để cây ở nơi có nắng.
 • Một nhánh bị treo lơ lửng, phần còn lại khỏe mạnh: Bệnh nấm mốc nơi nhánh nối với thân chính. Cắt sạch cành bị bệnh và xử lý phần còn lại của cây bằng benomyl.

Xem thêm các phần khác của sách

Trả lời

0988110300
chat-active-icon