[Ebook Việt Hoá] The Instant Guide to Healthy Houseplants: Euphorbia obesa (Living baseball, Gingham golf ball)

 • Nguồn: [Ebook Việt Hoá] The Instant Guide to Healthy Houseplants (Hướng dẫn tức thời để chăm cây trong nhà khoẻ mạnh)
 • Biên tập: Dũng Cá Xinh
 • Biên dịch: Team Codai.net 

English

When a plant has a name like obesa, it should come as no surprise that it is plump. Its common name, living baseball, comes not just from its shape but also from its “stitching” small knoblike tubercles that appear along 8 distinct vertical ridges. The plant also has transverse bands of fine purple lines that set off its gray-green coloring. Male and female flowers appear on separate plants and are reminiscent of the true flowers of another Euphorbia, the Christmas poinsettia. (These flowers are the knobby growths that appear in the center of the plant’s colorful bracts.) Obesa male plants tend to be pear- shaped; female plants are more rounded. 

The plump,succulent body of Euphorbia obesa, a species from South Africa that is related to the Christmas poinsettia (Eurphorbia pulcherrima), grows to the size of a baseball or larger. 
The plump,succulent body of Euphorbia obesa, a species from South Africa that is related to the Christmas poinsettia (Eurphorbia pulcherrima), grows to the size of a baseball or larger.

Light 

Needs bright light and will tolerate several hours of direct sunlight a day, but use a curtain to shield plant from midday sunlight in hottest weather. 

Temperature 

Ideal temperature range year-round is 70-80°F (21 -27°C) during the day and 10 to 15 degrees cooler at night. Plant tolerates higher temperatures if good air circulation is provided. 

Repotting 

Remove plant from pot in late winter or early spring before growth becomes active. If soil seems taken over by roots, repot plant in pot one size larger. If roots have not filled pot, repotting is not necessary. 

Humidity 

No special treatment is necessary. 

Soil 

Use a sandy, well-drained soil mix (such as equal parts garden loam or all-purpose potting soil, peat moss and sand). Use a pot that provides good drainage. 

Feeding 

In spring and summer, feed every 2 weeks with any house-plant fertilizer at half the manufacturer’s recommended strength. Do not feed in fall and winter. 

Water

In spring and summer, keep soil evenly moist to slightly dry at the surface. Do not leave pot standing in water for more than an hour. Water less often in fall and winter (about once a week, or a few days after the soil surface starts to dry out). 

Propagation 

Plant rarely produces offsets suitable for propagation. For seed production, both male and female plants are necessary. At flowering time, use a small camel-hair paintbrush to remove the grainy yellow pollen from the male plant’s flowers and dab it onto the slightly sticky stigmata of the female plant’s flowers. When seeds are ripe, sow to a depth of their own thickness in a sandy growing medium. If kept constantly warm (about 70°F – 21°C) and moist, baby “base- balls” begin to appear above the soil in about a month. 

What Goes Wrong 

 • Softened, translucent or dried spots on body of plant: Sunscald or too-strong fertilizer. Protect plant from strong midday summer sunlight and provide good air circulation when temperature is high. If too much fertilizer has been applied, flush soil with clear water several times within a few hours. Damaged areas will remain discolored, but normal growth may resume. 
 • Plant becomes elongated, growing as a column instead of in a ball or pear shape: Poor light or natural aging. Move plant to a spot that gets brighter light, including some sunlight. If compact new growth appears, poor light was probably the cause of the elongation. If growth continues as before, natural aging is likely the cause. 
 • Plant flowers but produces no seeds: Natural when plant is not placed next to plant of opposite gender. Purchase plant of opposite gender and pollinate female flowers, using small camel-hair paintbrush. (See Propagation for details.) 
 • No new growth in spring; plant body soft; on close examination, black tissue found at plant base: Black rot, from overwatering in fall and winter. Cut away infected (discolored) roots and body parts. (Plant will profusely bleed white milky juice that could cause a toxic reaction in humans; avoid getting juice on skin). If remaining healthy tissue seems promising as a cutting, allow it to dry for 24 hours, then snuggle the base in moist sand. Keep warm in bright light. Rooting should occur in 4 to 6 weeks. If it does not, discard 

Tiếng Việt

Khi một loài thực vật có tên như obesa, không có gì ngạc nhiên khi nó có hình dạng tròn trịa. Tên gọi chung của nó, quả bóng chày sống, không chỉ đến từ hình dạng mà còn từ những nốt sần nhỏ như vết “khâu” xuất hiện dọc theo 8 đường gờ dọc riêng biệt. Cây cũng có các dải màu tím cắt ngang tạo nên màu xanh xám. Hoa đực và hoa cái xuất hiện trên các cây riêng biệt và gợi nhớ đến hoa của một loài Euphorbia khác, hoa trạng nguyên Giáng sinh. (Những bông hoa này là những nốt sần mọc ở giữa các lá bắc đầy màu sắc của cây.) Cây đực Obesa có xu hướng hình quả lê; cây cái tròn hơn.

The plump,succulent body of Euphorbia obesa, a species from South Africa that is related to the Christmas poinsettia (Eurphorbia pulcherrima), grows to the size of a baseball or larger. 
Thân đầy đặn, mọng nước của Euphorbia obesa, một loài đến từ Nam Phi có họ hàng với cây Trạng nguyên Giáng sinh (Euphorbia pulcherrima), phát triển to bằng quả bóng chày hoặc lớn hơn.

Ánh sáng 

Cần ánh sáng rực rỡ và chịu được ánh nắng trực tiếp vài giờ mỗi ngày, nhưng nên sử dụng rèm che để cây khỏi ánh nắng giữa trưa khi thời tiết nóng nhất.

Nhiệt độ 

Khoảng nhiệt độ lý tưởng quanh năm là 70-80 ° F (21 -27 ° C) vào ban ngày và mát hơn 10 – 15 độ vào ban đêm. Cây chịu được nhiệt độ cao hơn nếu không khí lưu thông tốt.

Thay chậu 

Thay chậu vào cuối mùa đông hoặc đầu mùa xuân trước khi cây phát triển tích cực. Nếu đất có vẻ bị rễ lấn chiếm, hãy thay vào chậu lớn hơn một chút. Nếu rễ chưa lấp đầy chậu thì không cần thay chậu.

Độ ẩm 

Không cần chăm sóc đặc biệt.

Đất 

Sử dụng hỗn hợp đất cát, thoát nước tốt (chẳng hạn như mùn vườn hoặc đất bầu đa năng, rêu than bùn và cát). Sử dụng chậu có khả năng thoát nước tốt.

Bón phân 

Vào mùa xuân và mùa hè, bón phân 2 tuần một lần với phân bón cho cây trồng tại nhà với liều lượng một nửa khuyến cáo của nhà sản xuất. Không bón phân vào mùa thu và mùa đông.

Nước

Vào mùa xuân và mùa hè, giữ cho đất ẩm đều đến hơi khô ở bề mặt. Không để chậu đọng trong nước hơn một giờ. Tưới ít thường xuyên hơn vào mùa thu và mùa đông (khoảng một lần một tuần, hoặc vài ngày sau khi bề mặt đất bắt đầu khô).

Nhân giống 

Cây hiếm khi tạo ra các nhánh thích hợp cho việc nhân giống. Để sản xuất hạt giống, cần cả cây đực và cây cái. Vào thời điểm ra hoa, sử dụng chổi lông mềm nhỏ để loại bỏ phấn hoa màu vàng sần sùi trên hoa của cây đực và chấm nó lên vết nhụy hơi dính của hoa cây cái. Khi hạt chín, gieo đến độ dày của hạt trong giá thể trồng cây bằng cát. Nếu được giữ ấm liên tục (khoảng 70 ° F – 21 ° C) và ẩm, những “quả bóng” con bắt đầu xuất hiện trên đất trong khoảng một tháng.

Những vấn đề có thể xảy ra 

 • Các vết đốm mềm, mờ hoặc khô trên thân cây: Cháy nắng hoặc phân bón quá mạnh. Bảo vệ cây khỏi ánh nắng mạnh giữa trưa hè và lưu thông không khí tốt khi nhiệt độ cao. Nếu đã bón quá nhiều phân, hãy rửa sạch đất bằng nước vài lần trong vòng vài giờ. Các khu vực bị tổn thương sẽ vẫn bị đổi màu, nhưng có thể tiếp tục phát triển bình thường.
 • Cây trở nên thon dài, mọc thành cột thay vì hình quả bóng hoặc hình quả lê: Ánh sáng yếu hoặc già cỗi tự nhiên. Di chuyển cây đến nơi có nhiều ánh sáng hơn, bao gồm cả ánh nắng mặt trời. Nếu chồi mới nhỏ gọn xuất hiện, ánh sáng kém có thể là nguyên nhân làm cây thon dài. Nếu sự tăng trưởng vẫn tiếp tục như trước đây thì nguyên nhân có thể là do quá trình lão hóa tự nhiên.
 • Cây ra hoa nhưng không ra hạt: Tự nhiên khi cây không được đặt cạnh cây khác giới. Mua cây khác giới và thụ phấn hoa cái bằng cọ lông mềm nhỏ. (Xem phần Nhân giống để biết thêm chi tiết.)
 • Không có sự phát triển mới vào mùa xuân; thân cây mềm; Khi kiểm tra kỹ, thấy mô đen ở gốc cây: Thối đen, do tưới quá nhiều vào mùa thu và mùa đông. Cắt bỏ rễ và bộ phận thân bị nhiễm bệnh (bạc màu). (Cây sẽ tiết ra nhiều nước màu trắng sữa có thể gây phản ứng độc hại cho con người; tránh để nước dính vào da). Nếu mô lành còn lại sau khi cắt có triển vọng hơn, hãy để khô trong 24 giờ, sau đó nhúng phần gốc vào cát ẩm. Giữ ấm trong ánh sáng rực rỡ. Quá trình ra rễ sẽ xảy ra sau 4 đến 6 tuần. Nếu không, hãy loại bỏ.

Xem thêm các phần khác của sách

Trả lời

0988110300
chat-active-icon