[Ebook Việt Hoá] The Instant Guide to Healthy Houseplants: Chamaecyparis (Dwarf conifers, Falsecypress, Cypress, Cedar)

 • Nguồn: [Ebook Việt Hoá] The Instant Guide to Healthy Houseplants (Hướng dẫn tức thời để chăm cây trong nhà khoẻ mạnh)
 • Biên tập: Dũng Cá Xinh
 • Biên dịch: Team Codai.net 

English

Create a country forest no matter where you live with a grouping of these attractive conifers. Trees in this family vary in height from 2 feet (61 cm) to 200 feet (61 m) after 10 years’ growth, so it’s important to choose the right form for your container. Window boxes need dwarf trees. A very young dwarf tree will take many years to make a good display, however, and a larger one is costly; so buy a medium-growing species and move it when it gets too big. There is a wide choice suitable for balconies. Best times to plant are early to mid-autumn and early to mid-spring. Always plant new trees at the same depth as at the nursery, using soil line around trunk as a guide. Deeper planting encourages root disease. Conifers should not be pruned. 

These decorative trees, their layers of branches growing almost horizontally, have small, compressed leaves in shades of green varying from almost blue to almost yellow. 
These decorative trees, their layers of branches growing almost horizontally, have small, compressed leaves in shades of green varying from almost blue to almost yellow.

Light 

Prefers lighter location but tolerates shade. 

Temperature 

Withstands most temperatures but may get brown patches from frost. 

Water 

Do not leave dry or plant in dry area Foliage will turn brown. 

Humidity 

Spray with hose or watering can in hot dry spells or long windy periods in spring and autumn. 

Soil 

Loam-based soil is best. 

Feeding 

Feed every 14 days at manufacturer’s recommended strength. 

Propagation 

Use cuttings. Seed is difficult to find and takes a long time to germinate. 

Cultivars 

Window boxes: obtusa ‘Nana’, lawsoniana ‘Minima aurea’, pisifera ‘Nana’. Balconies: lawsoniana ‘Fletcheri’, lawsoniana ‘Ellwood’s Gold’, pisifera ‘Bou- levard’, pisifera ‘Filifera aurea’. The latter make 3-5 ft (1-1 1/3 m) trees after several years. There are many others. 

Cuttings 

 • 1. Cuttings can be taken at any time. Choose a branch about 4 inches (10 cm) long and cut cleanly. Trim end and dip in hormone rooting powder. 
 • 2. Prepare 3-in (9-cm) pot with seedling potting soil and insert branch about 1 1/2 inches (4 cm) into soil. Firm soil around base. 
 • 3. Water well and place in sealed plastic bag. Remove cover after 3 weeks. 

What Goes Wrong

 • Foliage turns yellow on any part: May be conifer spinning mite. especially if in early summer. Spray every 14 days with malathion or kelthane as recommended. 
 • One side of tree turns brown, rest healthy: Very cold winds in winter. hard frost or marked regularly by dogs or cats. During hard win- ters. place tub in sheltered lo- cation. Protect from animals. 
 • Tree turns yellow from base: Root-rot disease. Overwatering and waterlogging may start problem. so always make sure container is well drained. If dis- ease is phytophthora. tree is unlikely to survive. Treat with benomyl. 
 • Fungi at foot of tree, fungal threads under bark: Honey fungus. No cure; destroy plant and do not plant another in same container for 2 years. Do not plant these trees if fungus present in garden; if in tub of sterile loam. however. plant should be protected. 
 • Tree does not grow well after frost or produce new leaves; leaves look dull: Frostbitten roots. Protect exposed containers with straw. burlap or newspapers and cover with plastic to keep them dry when severe frost is expected. 
 • Tips of branchlets turn brown: Too dry. Water thoroughly; always make sure soil is soaked to bottom of container. Make sure container has plenty of drainage material in base before planting or heavy watering will wash soil into drainage holes and clog them. 

Tiếng Việt

Với các loài cây lá kim hấp dẫn này, có thể tạo ra một khu vườn đậm chất đồng quê cho dù bạn đang ở bất cứ nơi nào. Các cây thuộc họ này có chiều cao khác nhau từ 2 feet (61 cm) đến 200 feet (61 m) sau 10 năm phát triển, vì vậy điều quan trọng là phải chọn hình thức phù hợp cho chậu của bạn. Ô cửa sổ cần cây lùn. Tuy nhiên, một cây lùn non sẽ mất nhiều năm để trở thành vật trưng bày đẹp, và một cây lớn hơn thì rất tốn kém; vì vậy hãy mua những loài phát triển trung bình và di dời khi nó quá lớn. Có nhiều sự lựa chọn phù hợp cho ban công. Thời điểm tốt nhất để trồng là đầu đến giữa cả mùa thu và mùa xuân. Luôn luôn trồng cây mới ở độ sâu giống như ở vườn ươm, dùng đường đất xung quanh thân cây. Trồng sâu hơn làm tăng nguy cơ bệnh rễ. Không nên cắt tỉa cây lá kim.

These decorative trees, their layers of branches growing almost horizontally, have small, compressed leaves in shades of green varying from almost blue to almost yellow. 
Những cây trang trí này, các lớp cành của chúng mọc gần như theo chiều ngang, có những chiếc lá nhỏ, nén với màu xanh lục thay đổi từ xanh lam đến vàng.

Ánh sáng 

Thích vị trí sáng hơn nhưng vẫn chịu được bóng râm.

Nhiệt độ 

Chịu được hầu hết các nhiệt độ nhưng có thể xuất hiện các mảng nâu do sương giá.

Nước 

Không để khô hoặc trồng ở nơi khô ráo. Tán lá sẽ chuyển sang màu nâu.

Độ ẩm 

Phun bằng vòi hoặc bình tưới trong những đợt khô nóng hoặc gió dài vào mùa xuân và mùa thu.

Đất 

Tốt nhất là đất thịt.

Bón phân 

Bón phân 14 ngày một lần với cường độ khuyến cáo của nhà sản xuất.

Nhân giống 

Sử dụng phương pháp giâm cành. Hạt giống khó tìm và mất nhiều thời gian để nảy mầm.

Cây trồng 

Ô cửa sổ: Obusa ‘Nana’, lawsoniana ‘Minima aurea’, pisifera ‘Nana’.

Ban công: lawsoniana ‘Fletcheri’, lawsoniana ‘Ellwood’s Gold’, pisifera ‘Bou- levard’, pisifera ‘Filifera aurea’.

Loại thứ hai tạo ra cây 3-5 ft (1-1 1/3 m) sau vài năm. Có rất nhiều loài khác.

Cắt tỉa 

Những vấn đề có thể xảy ra


Xem thêm các phần khác của sách

Trả lời

0988110300
chat-active-icon