Chùm ảnh về Michigan All-State Bonsai Show – 2018

Chùm ảnh về Michigan All-State Bonsai Show – 2018

Nguồn: Michigan All-State Bonsai Show – 2018 – Basicbonsai

Dịch: Admin codai.net – NVDzung (19/09/2019)

Michigan All-State Bonsai Show năm 2018 được tổ chức vào ngày 12 và 13 tháng 5 tại Meijer Gardens, Grand Rapids, Michigan. Rất nhiều cây trên cả bang đã được trưng bày trong sự kiện hai ngày, rất nhiều cây đã được bán rao bán ở khu vực các gian hàng.

Juniper Bonsai in Round Pot

Juniper Bonsai Dead Wood

Juniper Bonsai Jin

Weeping Willow Bonsai

Pine Bonsai

Ponderosa Pine Bonsai

Pine Bonsai Foliage

Pine Bonsai on Stand

MASB 2018

MASB 2018

Pine Bonsai Branch

MASB 2018

MASB 2018

Large Juniper Bonsai

Juniper Bonsai Semi-Cascade

Larch Bonsai

Juniper Bonsai Shari

Japanese Pine Bonsai

Deciduous Bonsai Foliage

Hinoki Cypress Bonsai

Hinoki Cypress Bonsai Foliage

Trả lời

0988110300
chat-active-icon