Thư mục: Bộ Commelinales – Bộ Thài Lài

Top 999+ cây cảnh trong nhà (cây cảnh mini, cây indoors, cây houseplants): Cây thuộc chi Tradescantia (chi Thài Lài)

999+ Cây cảnh trong nhà (các loại cây cảnh mini, cây cảnh để bàn, cây indoors, cây houseplants) series lần này xin giới thiệu các loài và giống thực vật thuộc chi Thài Lài (chi Tradescantia). Đây là một chi thực vật với rất nhiều loài có khả năng thích nghi cực tốt với nhiều […]

[Ebook Việt Hoá] House plants: A guide to choosing and caring for indoor plants – STRIPED INCH PLANT (Callisia elegans)

  Biên tập: Dũng Cá Xinh Dịch: Huyền Nguyễn English STRIPED INCH PLANT BOTANICAL NAME Callisia elegans This is a creeping plant than can quickly cover a large area, making it perfect for a hanging basket.The medium-green leaves are covered with delicate white lines. It can become lanky, so keep it trimmed and use the […]

[Ebook Việt Hoá] House plants: A guide to choosing and caring for indoor plants – PURPLE HEART (Setcreasea pallida)

  Biên tập: Dũng Cá Xinh Dịch: Huyền Nguyễn English PURPLE HEART BOTANICAL NAME Setcreasea pallida This plant has become popular as an annual added to combination pots in the summer, but it has been a popular houseplant for some time as well. It has purple stems to match the purple leaves, and the stems are […]

[Ebook Việt Hoá] House plants: A guide to choosing and caring for indoor plants – WANDERING JEW (Tradescantia zebrina)

  Biên tập: Dũng Cá Xinh Dịch: Huyền Nguyễn English WANDERING JEW BOTANICAL NAME Tradescantia zebrina This vine is a popular hanging basket plant. The attractive, iridescent, striped leaves shimmer in the light. It’s an easy-to-grow plant and is often used outside in the summer. It is not easily moved inside from outside, however, so […]

[Ebook Việt Hoá] House plants: A guide to choosing and caring for indoor plants – MOSES IN THE CRADLE, OYSTER PLANT (Rhoeo spathacea)

  Biên tập: Dũng Cá Xinh Dịch: Huyền Nguyễn English MOSES IN THE CRADLE, OYSTER PLANT BOTANICAL NAME Rhoeo spathacea The two bracts that surround the small white flower resemble shells, thus the common name of oyster plant. Of course, the white flower cradled down in the bracts brings to mind Moses floating down the river […]

Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Macropidia bằng hình ảnh

Dưới dây là danh sách và hình ảnh các loài cây thuộc chi Macropidia: Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài quá hiếm chưa […]

Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Anigozanthos bằng hình ảnh

Dưới dây là danh sách và hình ảnh các loài cây thuộc chi Anigozanthos: Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài quá hiếm chưa […]

Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Anigozanthos bằng hình ảnh

Dưới dây là danh sách và hình ảnh các loài cây thuộc chi Anigozanthos: Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài quá hiếm chưa […]

Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Commelina (Chi Thài Lài) bằng hình ảnh

Dưới dây là danh sách và hình ảnh các loài cây thuộc chi Commelina: Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài quá hiếm chưa […]

[Ebook Việt Hoá] What’s wrong with my houseplant?: Wandering Jew (Tradescantia)

Biên tập: Dũng Cá Xinh Người dịch: Mai Nhung ENGLISH Three different wandering Jews are commonly seen as fast-growing, easy, excellent house- plants, valued for their ability to clean indoor air. All three are in the genus Tradescantia (spider- worts), characterized by three-petaled flowers, and all three need the same cultural conditions. Like the Israelites […]

[Ebook Việt Hoá] The indestructible houseplant – Tradescantia

Looking for something jazzy but tough? You couldn’t do better than a tradescantia. The new generation has pretty wild foliage—take, for example, Tradescantia spathacea ‘Golden Oyster’.

Nguồn: Sách tiếng Anh bản cứng: The indestructible houseplant: 200 beautiful plants that everyone can grow – Tovah Martin Biên tập: Dũng Cá Xinh (Tháng 10/2021) Dịch: Quỳnh Nhi English   TRADESCANTIA Tradescantia brings me back. The inch plant runs through all the nascent memories of the many houseplants I met early in the game. […]

[Ebook Việt Hoá] 300 Everyday Houseplants: Boat Lily, Men in a Boat, Moses in His Cradle, Moses in the Bulrushes, Moses on a Raft, Oyster Plant, Purple-Leaved Spiderwort, Two Men in a Boat, Three Men in a Boat (Rhoeo spathacea)

Nguồn: [Ebook] The Houseplant Handbook: Basic Growing Techniques and a Directory of 300 Everyday Houseplants – David Squire Biên tập: Dũng Cá Xinh (Tháng 02/2022) Dịch: Team Codai.net  English  Boat Lily, Men in a Boat, Moses in His Cradle, Moses in the Bulrushes, Moses on a Raft, Oyster Plant, Purple-Leaved Spiderwort, Two Men in a […]

0988110300
chat-active-icon