Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Anigozanthos bằng hình ảnh

Dưới dây là danh sách và hình ảnh các loài cây thuộc chi Anigozanthos:

 • Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng
 • Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài quá hiếm chưa có tư liệu hoặc đã bị tuyệt chủng
 • Chúng mình sẽ cập nhật cơ sở dữ liệu và thêm các loài mới liên tục, cả nhà cùng theo dõi nhé.

 

Kingdom (Giới): Plantae (Thực vật)
Clade (Nhánh): Tracheophytes (Thực vật có Mạch)
Clade (Nhánh): Angiosperms (Thực vật có Hoa)
Clade (Nhánh): Monocots (Thực vật có một Lá Mầm)
Clade (Nhánh): Commelinids (Nhánh Thài Lài)
Bộ (Order): Commelinales (Bộ Thài Lài)
Family (Họ): Haemodoraceae (Họ Huyết Bì Thảo)
Subfamily (Phân Họ): Conostylidoideae
Tribe (Tông): N/A
Subtribe (Phân Tông): N/A
Genus (Chi): Anigozanthos – Labill.
Synonyms (Đồng nghĩa)
 • N/A

 


Danh sách các loài và giống trong chi:

Các giống lai tạo:

 • Anigozanthos ‘Amber Velvet’
 • Anigozanthos ‘Autumn Mystery’
 • Anigozanthos ‘Autumn Sunrise’
 • Anigozanthos ‘Baby Roo’
 • Anigozanthos ‘Big Red’
 • Anigozanthos ‘Bush Ember’
 • Anigozanthos ‘Bush Emerald’
 • Anigozanthos ‘Bush Glow’
 • Anigozanthos ‘Bush Inferno’
 • Anigozanthos ‘Bush Ochre’
 • Anigozanthos ‘Bush Pearl’
 • Anigozanthos ‘Bush Ranger’
 • Anigozanthos ‘Bush Spark’
 • Anigozanthos ‘Bush Volcano’
 • Anigozanthos ‘Charm’
 • Anigozanthos ‘Copper Charm’
 • Anigozanthos ‘Dwarf Delight’
 • Anigozanthos ‘Early Spring’
 • Anigozanthos ‘Gold Velvet’
 • Anigozanthos ‘Green Dragon’
 • Anigozanthos ‘Harmony’
 • Anigozanthos ‘Hickman’s Delight’
 • Anigozanthos ‘Kings Park Federation Flame’
 • Anigozanthos ‘Lilac Queen’
 • Anigozanthos ‘Little Jewel’
 • Anigozanthos ‘Mini Red’
 • Anigozanthos ‘Miniprolific’
 • Anigozanthos ‘Patricia’
 • Anigozanthos ‘Pink Joey’
 • Anigozanthos Bush Ballad aka ‘Ramboball’
 • Anigozanthos Bush Blitz aka ‘Ramboblitz’
 • Anigozanthos Bush Bonanza aka ‘Rambubona’
 • Anigozanthos Bush Elegance aka ‘Rambueleg’
 • Anigozanthos Bush Dance aka‘Rambudan’
 • Anigozanthos Bush Diamond aka ‘Rambodiam’
 • Anigozanthos Bush Fury aka ‘Rambofury’
 • Anigozanthos Bush Rampage aka ‘Ramboramp’ or ‘Rampaging Roy Slaven’
 • Anigozanthos ‘Regal Claw’
 • Anigozanthos ‘Regal Velvet’
 • Anigozanthos ‘Red Cross’
 • Anigozanthos ‘Rogue Radiance’
 • Anigozanthos ‘Ruby Jools’
 • Anigozanthos ‘Space Age’
 • Anigozanthos ‘Spence‘s Spectacular’
 • Anigozanthos ‘Sue Dixon’
 • Anigozanthos ‘Unity’
 • Anigozanthos ‘Velvet Harmony’
 • Anigozanthos ‘Werite Woorata’

0988110300
chat-active-icon