Thư mục: Chi Macropidia

Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Macropidia bằng hình ảnh

Dưới dây là danh sách và hình ảnh các loài cây thuộc chi Macropidia: Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài quá hiếm chưa […]

[Ebook Việt Hoá] The Unexpected Houseplant: Kangaroo Paws (chi Anigozanthos và chi Macropidia)

Nguồn: [Ebook] The Unexpected Houseplant: 220 Extraordinary Choices for Every Spot in Your Home – Tovah Martin Biên tập: Dũng Cá Xinh (Tháng 02/2022) Dịch: Team Codai.net  English KANGAROO PAWS I ADMIT THAT I’m easily amused in early spring. Plants that wouldn’t normally get past the bouncer come filing through my front door. Just like the […]

0988110300
chat-active-icon