Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Commelina (Chi Thài Lài) bằng hình ảnh

Dưới dây là danh sách và hình ảnh các loài cây thuộc chi Commelina:

 • Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng
 • Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài quá hiếm chưa có tư liệu hoặc đã bị tuyệt chủng
 • Chúng mình sẽ cập nhật cơ sở dữ liệu và thêm các loài mới liên tục, cả nhà cùng theo dõi nhé.
Phân loại khoa học
Kingdom (Giới): Plantae (Thực vật)
Clade (Nhánh): Tracheophytes (Thực vật có mạch)
Clade (Nhánh): Angiosperms (Thực vật có hoa)
Clade (Nhánh): Monocots (Thực vật có một lá mầm)
Clade (Nhánh): Commelinids (Nhánh Thài Lài)
Order: Commelinales (Bộ Thài Lài)
Family: Commelinaceae (Họ Thài Lài)
Subfamily: N/A
Tribe: Commelineae
Genus: Commelina – L.
Tính đa dạng
 • Khoảng 170 loài
 • Loài điển hình: Commelina communis
Đồng nghĩa
 • Erxlebia Medik.
 • Hedwigia Medik.
 • Lechea Lour.
 • Ananthopus Raf.
 • Allotria Raf.
 • Dirtea Raf.
 • Eudipetala Raf.
 • Larnalles Raf.
 • Nephralles Raf.
 • Ovidia Raf.
 • Allosperma Raf.
 • Isanthina Rchb. ex Steud.
 • Heterocarpus Wight
 • Disecocarpus Hassk.
 • Omphalotheca Hassk.
 • Phaeosphaerion Hassk.
 • Spathodithyros Hassk.
 • Trithyrocarpus Hassk.
 • Athyrocarpus Schltdl. ex Benth. 1883 not Schltdl. 1855 nor Schltdl. ex Hassk. 1866
 • Commelinopsis Pichon

 

 

Danh sách các loài trong chi:

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

Z

 

0988110300
chat-active-icon