Thư mục: Bộ Apiales – Bộ Hoa Tán

Top 999+ cây cảnh trong nhà (cây cảnh mini, cây indoors, cây houseplants): Cây thuộc chi Hedera (Thường Xuân)

Series 999+ Cây cảnh trong nhà (các loại cây cảnh mini, cây cảnh để bàn, cây indoors, cây houseplants) hôm nay sẽ đề cập đến chi Thường Xuân (chi Hedera). Ở các nước ôn đới, một điều thú vị là số lượt tìm kiếm “Cách để loại bỏ và diệt trừ Hedera (Thường Xuân)” hơn […]

Top 100+ loài và giống cây Thường Xuân hiếm và đẹp (Rare Ivy)

Trước khi bắt đầu với danh sách hơn 100 loài và giống Thường Xuân (English Ivy) (các loài và giống thuộc chi thực vật Hedera với đa số là các giống lai tạo từ loài Hedera helix), cả nhà có thể tham khảo danh sách  (gần như) tất cả các loài Thường Xuân (Hedera) đã […]

Tại sao cây Thường Xuân (English Ivy, Hedera helix) trồng ở Hà Nội và các tỉnh miền Bắc cứ nâu, yếu rồi chết dần?

Tại sao cây Thường Xuân (English Ivy) trồng ở Hà Nội và các tỉnh miền Bắc cứ nâu, yếu rồi chết dần?

Chắc hẳn nhiều bạn đã từng chơi cây Thường Xuân (English Ivy, Hedera helix) và cùng từng xót xa khi thấy cây còi cọc hoặc “ra đi”. Mình đã gặp tương đối nhiều câu hỏi như thế này khi lướt qua các group, diễn đàn chơi cây: Tại sao lá cây Thường Xuân (English Ivy) […]

[Ebook Việt Hoá] House plants: A guide to choosing and caring for indoor plants – UMBRELLA TREE (Schefflera actinophylla)

  Biên tập: Dũng Cá Xinh Dịch: Huyền Nguyễn English UMBRELLA TREE LIGHT PREFERENCE Keep your plant in a medium to bright spot, especially if it’s the variegated version, to keep the color bright. If it starts to get leggy, move it into a brighter light. WATERING Keep this plant evenly moist, never letting it […]

[Ebook Việt Hoá] House plants: A guide to choosing and caring for indoor plants – FALSE ARALIA (Schefflera elegantissima ‘Bianco’ (trước đây là Dizygotheca elegantissima))

  Biên tập: Dũng Cá Xinh Dịch: Huyền Nguyễn English FALSE ARALIA BOTANICAL NAME Schefflera elegantissima‘Bianco’ (formerly Dizygotheca elegantissima) This plant has an airy, fine texture as an immature plant. Each leaf has nine leaflets arranged palmately with 1⁄2-inch-wide (1.3 cm) leaflets when the plant is small, but as it matures the leaflets may be 3 inches […]

[Ebook Việt Hoá] House plants: A guide to choosing and caring for indoor plants – JAPANESE FATSIA (Fatsia japonica ‘Spider’s Web’)

  Biên tập: Dũng Cá Xinh Dịch: Huyền Nguyễn English JAPANESE FATSIA BOTANICAL NAME Fatsia japonica ‘Spider’s Web’ The large palmate leaves of this plant are striking.The fatsia can become a large plant and make a great focal point in a large area. If you have a cooler spot in the house, this plant prefers […]

[Ebook Việt Hoá] House plants: A guide to choosing and caring for indoor plants – ENGLISH IVY (Hedera helix)

  Biên tập: Dũng Cá Xinh Dịch: Huyền Nguyễn English BOTANICAL NAME Hedera helix This is a popular vine, not only for its many sizes, shapes, and color combinations, but for its versatility. It can be used in a hanging basket, as a topiary, or framing a window. LIGHT PREFERENCE The plain-green varieties of ivy […]

[Ebook Việt Hoá] House plants: A guide to choosing and caring for indoor plants – MINI UMBRELLA TREE (Schefflera arboricola)

  Biên tập: Dũng Cá Xinh Dịch: Huyền Nguyễn English MINI UMBRELLA TREE BOTANICAL NAME Schefflera arboricola This plant is the mini version of the umbrella tree, Schefflera actinophylla. Seven to nine leaflets arranged in a whorl on short stems cover this small shrub-like plant.The leaves are bright green, and most often the variegated versions are […]

Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Aralia (chi Cuồng) bằng hình ảnh

Dưới dây là danh sách và hình ảnh các loài cây thuộc chi Aralia (chi Cuồng): Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài quá […]

Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Fatshedera bằng hình ảnh

Dưới dây là danh sách và hình ảnh các loài cây thuộc chi Fatshedera: Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài quá hiếm chưa […]

0988110300
chat-active-icon